/  Usługi dodatkowe  /  Doradztwo efektywnościowe

Piotr Bakoń

ul. Rudzka 18, 01-689 Warszawa
Tel. +48 694 428 681


Wyślij e-mail > >

Usługi świadczone w ramach tej kategorii:

  • dobór i wykonanie instalacji do kompensacji mocy biernej
  • audyty obiektów i przedsiębiorstw określające wytyczne do poprawy efektywności energetycznej