/  Usługi dodatkowe  /  Diagnostyka

Piotr Bakoń

ul. Rudzka 18, 01-689 Warszawa
Tel. +48 694 428 681


Wyślij e-mail > >

Usługi świadczone w ramach tej kategorii:

  • pomiary urządzeń indywidualnej ochrony  przeciwporażeniowej
  • pomiary instalacji ochronnych w budynkach
  • diagnostyka transformatorów 
  • badanie przekładników prądowych i napięciowych
  • regeneracja oleju elektroizolacyjnego