/  Oferty pracy

Specjalista Techniczny Sieci Stacje SN/nN

Opis stanowiska: Udział w organizacji prac eksploatacyjnych i inwestycyjnych na sieci w obszarze działania komórki organizacyjnej Prowadzenie harmonogramów inwestycyjnych, eksploatacyjnych oraz bieżące uzupełnianie danych w systemach informatycznych (SAP, BPM, Excel, CallNet) Kontakt z klientem zewnętrznym - współpraca z wykonawcami Aktualizacja dokumentacji dla procesu montażu infrastruktury AMI Wymagania: Wykształcenie wyższe o profilu elektrycznym lub elektroenergetycznym ...

Czytaj dalej >

Specjalista Techniczny Sieci Linie Napowietrzne i Kablowe WN

Zadania:   Wsparcie administracyjne oraz techniczne realizacji prac naprawczych, konserwacyjnych i modernizacyjnych, w zakresie eksploatowanych urządzeń Przygotowanie danych do tworzonych planów eksploatacyjnych Prowadzenie gospodarki aparaturą i częściami zamiennymi do eksploatacji urządzeń Ewidencjonowanie dokumentacji technicznej Prowadzenie kartotek materiałowych  Kontrolowanie stanu technicznego i ilościowego urządzeń, prowadzenie statystyk dotyczących...

Czytaj dalej >

Specjalista Inwestycji

Opis stanowiska: Odpowiadanie za realizację planów inwestycyjnych oraz projektów przyłączeniowych w sieci SN i nN w powierzonym obszarze. Tworzenie harmonogramów projektów inwestycyjnych w sieci SN i nN, wspieranie procesu tworzenia budżetów projektów inwestycyjnych oraz średnio- i długoterminowych planów inwestycyjnych. Koordynowanie współpracy z dostawcami i usługodawcami (usługi projektowe oraz budowlano-montażowe) oraz współpraca z urzędami i firmami infrastrukturalnymi. ...

Czytaj dalej >

Projektant

Zadania:   • Opracowywanie powierzonych projektów budowlanych w sposób zgodny z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wymogami Prawa Budowlanego i innymi obowiązującymi regulacjami • Opracowywanie projektów wykonawczych   • Uzyskiwanie opinii i uzgodnień od właściwych instytucji zewnętrznych, w zakresie przewidzianym prawem, długoterminowa współpraca z urzędami miasta • Wykonywanie obliczeń technicznych parametrów elektrycznych sieci, oraz...

Czytaj dalej >

Elektromonter

Zadania:   Wykonywanie konserwacji, napraw, remontów, pomiarów aparatury, instalacji, sieci i urządzeń elektroenergetycznych stacji transformatorowych SN/nN Instalowanie urządzeń elektroenergetycznych w ramach eksploatacji, naprawy,  remontu lub inwestycji Usuwanie awarii aparatury, instalacji, sieci i urządzeń  elektroenergetycznych Aktualizowanie dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej Wykonywanie oględzin...

Czytaj dalej >