/  Oferty pracy  /  Projektant

Projektant

Zadania:  

• Opracowywanie powierzonych projektów budowlanych w sposób zgodny z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wymogami Prawa Budowlanego i innymi obowiązującymi regulacjami

• Opracowywanie projektów wykonawczych  

• Uzyskiwanie opinii i uzgodnień od właściwych instytucji zewnętrznych, w zakresie przewidzianym prawem, długoterminowa współpraca z urzędami miasta

• Wykonywanie obliczeń technicznych parametrów elektrycznych sieci, oraz dobór urządzeń i aparatury elektrycznej oraz zabezpieczeniowej

• Wykonywanie obliczeń mechanicznych dla linii napowietrznych

• Kontakt z właścicielami oraz zarządcami gruntów, w celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z realizacją inwestycji

• Uzgadnia i opiniuje dokumentację sieci i urządzeń elektroenergetycznych przy projektowaniu budowy, przebudowy oraz przy rozwiązywaniu kolizji z innymi urządzeniami podziemnymi lub budowlanymi


Nasze oczekiwania: 

• Wykształcenie wyższe techniczne 

• Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie  sieci, instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych

• Minimum 2-letnie doświadczanie w projektowaniu

• Znajomość struktury i zasad funkcjonowania sieci i urządzeń elektroenergetycznych

• Znajomość Prawa Budowlanego i Polskich Norm

• Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego

• Umiejętność odczytywania map geodezyjnych

• Znajomość programu Autocad  

• Mile widziana znajomość programu NormaPro oraz praktyczna umiejętność kosztorysowania robót

• Znajomość systemów SAP oraz GIS będzie dodatkowym atutem


Oferujemy:

• Zatrudnienie w międzynarodowej firmie o mocnej pozycji na rynku i wysokich standardach działania

• Pracę pełna wyzwań w dynamicznie rozwijającej się branży

• Szeroki pakiet socjalny

• Opiekę medyczną

• Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę