/  Kodeksy sieci i rynkowe

27 marca 2019

Komunikat w sprawie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zatwierdzającej Wymogi ogólnego stosowania dla przyłączania odbioru

Na podstawie art. 6 ust. 4 Rozporządzenia 2016/1388, w dniu 7 września 2018 przedłożyły do Prezesa URE w celu zatwierdzenia, dokument „Propozycja OSP wymogów ogólnego stosowania wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustawiającego kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru” (dalej: Propozycja OSP), zawierający wymogi ogólnego stosowania za opracowanie których zgodnie z Rozporządzeniem 2013/1366 PSE S.A. były odpowiedzialne jako OSP i jako właściwy operator.

Czytaj dalej >

04 stycznia 2019

Komunikat w sprawie zmian prawnych mających wpływ na zatwierdzanie wymogów ogólnego stosowania do kodeksów przyłączeniowych

Na podstawie art. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 18 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne  (Dz.U. z 2018 r. poz. 2348)  ulega zmianie treść art. 9ga do ustawy Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 220).

Czytaj dalej >

09 listopada 2018

Komunikat w sprawie zatwierdzonych przez Prezesa URE wymogów ogólnego stosowania do kodeksu sieci NC RfG

Na podstawie art. 7 ust. 1 i ust. 4 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (zw. „NC RfG”), po rozpatrzeniu wniosku  innogy Stoen Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z dnia 14 maja 2018 r. o zatwierdzenie wymogów ogólnego...

Czytaj dalej >

19 grudnia 2017

Komunikat w sprawie opublikowania Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania.

W dniu 28 listopada 2017 r. w Dzienniku Urzędowym UE zostało opublikowane Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiające wytyczne dotyczące bilansowania (dalej: „EB GL”, od angielskiej nazwy kodeksu – Electricity Balancing Guideline), które obowiązują od 18 grudnia 2017 r. Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie:http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2195&from=EN Wytyczne EB GL stanowią jeden z aktów z...

Czytaj dalej >

07 czerwca 2016

Kodeks sieci w zakresie przyłączania jednostek wytwórczych

Informujemy, że w dniu 17 maja 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (dalej: „NC RfG”). Wersja elektroniczna ww. rozporządzenia dostępna jest na stronie internetowej pod adresem: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0631&from=PL   Zgodnie z art. 7 ust. 4 NC RfG, właściwy operator systemu zobowiązany...

Czytaj dalej >