Od 13.03.2020 r. do odwołania ograniczamy pracę Biura Obsługi Klientów-Dystrybucja innogy Stoen Operator. Więcej informacji tutaj.
Do odwołania ograniczamy prace sieciowe w terenie a przed kontaktem bezpośrednim prosimy o informację na temat Państwa stanu zdrowia. Więcej informacji tutaj.

 /  Kodeksy sieci i rynkowe  /  Kodeks sieci w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych - Wartości progów mocy maksymalnych

Data dodania: 2019.04.24

Kodeks sieci w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych - Wartości progów mocy maksymalnych

Wartości progów mocy maksymalnych dla modułów wytwarzania energii typu A, B, C i D

Wartość mocy maksymalnej, począwszy od której moduł wytwarzania energii zalicza się do typu A

Wartość mocy maksymalnej, począwszy od której moduł wytwarzania energii zalicza się do typu B

Wartość mocy maksymalnej, począwszy od której moduł wytwarzania energii zalicza się do typu C

Wartość mocy maksymalnej, począwszy od której moduł wytwarzania energii zalicza się do typu D

0,8 kW

0,2 MW

10 MW

75 MW*

* Zgodnie z art. 5 ust. 2 lit. d Rozporządzenia (UE) 2016/631 do typu D zaliczać się będą także wszystkie moduły wytwarzania energii, bez względu na ich moc maksymalną, jeśli napięcie w punkcie ich przyłączenia ma wartość co najmniej 110 kV

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) z dnia 16 lipca 2018 r. znak DRE.WOSE.7128.184.3.2018.ZJ, zatwierdzająca propozycję PSE S.A. wartości progów mocy maksymalnych dla modułów wytwarzania energii typu B, C i D dla Rzeczpospolitej Polskiej dostępna jest na stronie Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. www.pse.pl