Od 13.03.2020 r. do odwołania ograniczamy pracę Biura Obsługi Klientów-Dystrybucja innogy Stoen Operator. Więcej informacji tutaj.
Do odwołania ograniczamy prace sieciowe w terenie a przed kontaktem bezpośrednim prosimy o informację na temat Państwa stanu zdrowia. Więcej informacji tutaj.

 /  Kodeksy sieci i rynkowe  /  Kodeks sieci w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych - Procedury wynikające z Kodeksu

Data dodania: 2019.04.23

Kodeks sieci w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych - Procedury wynikające z Kodeksu

Procedury wynikające z Kodeksu:

 1. Procedura pozwolenia na użytkowanie oraz wykaz dokumentów i informacji na potrzeby procesu weryfikacji spełnienia wymagań dla modułów wytwarzania energii typu A
  • Procedura pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania typu A (o mocy maksymalnej mniejszej niż 200 kW) przyłączanych w oparciu o realizację umowy o przyłączenie  (plik do pobrania)
  • Procedura pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania typu A – do 50 kW mocy zainstalowanej (mikroinstalacje) przyłączanych na Zgłoszenie (plik do pobrania)
 2. Procedura pozwolenia na użytkowanie oraz wykaz dokumentów i informacji na potrzeby procesu weryfikacji spełnienia wymagań dla modułów wytwarzania energii typu B i C
  • Procedura pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania
   typu B o mocy maksymalnej od 0,2 MW do 10,0 MW oraz
   typu C o mocy maksymalnej od 10,0 MW do 75,0 MW,
   przyłączanych do sieci na napięciu poniżej 110 kV  (plik do pobrania)
 3. Procedura pozwolenia na użytkowanie oraz wykaz dokumentów i informacji na potrzeby procesu weryfikacji spełnienia wymagań dla modułów wytwarzania energii typu D
 4. Procedura testowania modułów wytwarzania energii wraz z podziałem obowiązków między właścicielem zakładu wytwarzania energii a innogy Stoen Operator na potrzeby testów
  • Procedura (plik do pobrania)
  • Program ramowy testu zgodności w zakresie zdolności: LFSM-O (plik do pobrania)
  • Program ramowy testu zgodności w zakresie zdolności: LFSM-U (plik do pobrania)
  • Program ramowy testu zgodności w zakresie zdolności: FSM (plik do pobrania)
  • Program ramowy testu zgodności w zakresie zdolności: regulacji odbudowy częstotliwości (plik do pobrania)
  • Program ramowy testu zgodności w zakresie zdolności: do pracy na potrzeby własne (plik do pobrania)
  • Program ramowy testu zgodności w zakresie zdolności: do generacji mocy biernej powyżej 110 kV (plik do pobrania)
  • Program ramowy testu zgodności w zakresie zdolności: do generacji mocy biernej poniżej 110 kV (plik do pobrania)
  • Program ramowy testu zgodności w zakresie zdolności: możliwości regulacji mocy czynnej (plik do pobrania)
  • Program ramowy testu zgodności w zakresie zdolności: tłumienie oscylacji mocy (plik do pobrania)
  • Program ramowy testu zgodności w zakresie zdolności: pracy w trybie regulacji napięcia (plik do pobrania)
  • Program ramowy testu zgodności w zakresie zdolności: pracy w trybie regulacji mocy biernej (plik do pobrania)
  • Program ramowy testu zgodności w zakresie zdolności: pracy w trybie regulacji współczynnika mocy (plik do pobrania)
  • Program ramowy dodatkowego testu zgodności w zakresie zdolności: mocy maksymalnej (Pmax) (plik do pobrania)
  • Program ramowy dodatkowego testu zgodności w zakresie zdolności: mocy minimalnej (Pmin) (plik do pobrania)
  • Program ramowy dodatkowego testu zgodności w zakresie zdolności: do udziału w pracy wyspowej (plik do pobrania)
  • Program ramowy dodatkowego testu zgodności w zakresie zdolności: rozruchu autonomicznego (plik do pobrania)
  • Program ramowy dodatkowego testu zgodności w zakresie zdolności: zaprzestania generacji mocy czynnej (plik do pobrania)
  • Program ramowy dodatkowego testu zgodności w zakresie zdolności: zmniejszenia generowanej mocy czynnej (plik do pobrania)
 5. Procedura rejestracji i wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączenia modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych
 6. Procedura objęcia istniejącego modułu wytwarzania energii wymogami NC RfG w przypadku modernizacji obiektu lub wymiany urządzeń (dotyczy modułów wytwarzania typu C i D)
  • Procedura objęcia wymogami NC RfG (plik do pobrania)
  • Powiadomienie o planowanej modernizacji lub wymianie mogącej mieć wpływ na zdolności techniczne modułu wytwarzania energii (plik do pobrania)
  • Tabela zgłoszenia modernizacji lub wymiany – załącznik do Powiadomienia (plik do pobrania)
 7. Wykaz informacji i dokumentów, które należy przedstawić, a także wymogi, które mają być spełnione przez właściciela zakładu wytwarzania energii, w ramach procesu weryfikacji spełnienia wymagań