Od 13.03.2020 r. do odwołania ograniczamy pracę Biura Obsługi Klientów-Dystrybucja innogy Stoen Operator. Więcej informacji tutaj.
Do odwołania ograniczamy prace sieciowe w terenie a przed kontaktem bezpośrednim prosimy o informację na temat Państwa stanu zdrowia. Więcej informacji tutaj.

 /  Kodeksy sieci i rynkowe  /  Kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru – Procedury wynikające z Kodeksu

Data dodania: 2019.08.16

Kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru – Procedury wynikające z Kodeksu

Procedury wynikające z Kodeksu:

 1. Procedura objęcia istniejącego systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu innego niż system przesyłowy wymogami NC DC w przypadku modernizacji lub wymiany urządzeń
  • Procedura (plik do pobrania)
  • Powiadomienie o planowanej modernizacji lub wymianie urządzeń mogącej mieć wpływ na zdolności techniczne istniejącego systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu innego niż system przesyłowy (plik do pobrania)
  • Załącznik do powiadomienia – Tabela zgłoszenia modernizacji lub wymiany urządzeń (plik do pobrania)
 2. Procedura testowania systemów dystrybucyjnych przyłączonych do systemu innego niż przesyłowy wraz z podziałem obowiązków między OSDn a Właściwym operatorem systemu na potrzeby testów oraz warunki i procedury dotyczące wykorzystania odpowiednich certyfikatów sprzętu
 3. Procedura rejestracji certyfikatów sprzętu dla systemów dystrybucyjnych przyłączonych do systemu innego niż przesyłowy w ramach NC DC
 4. Procedura pozwolenia na użytkowanie dla:
  • a) instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu przesyłowego;
   b) instalacji dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego;
   c) systemów dystrybucyjnych, w tym zamkniętych systemów dystrybucyjnych;
   d) jednostek odbiorczych wykorzystywanych przez instalację odbiorczą lub zamknięty system dystrybucyjny do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania na rzecz właściwych operatorów systemów i OSP
  • Procedura (plik do pobrania)
  • Wniosek EON (plik do pobrania)
  • Wniosek EON Załącznik 1 (plik do pobrania)
  • Wniosek EON Załącznik 12 (plik do pobrania)
  • Wniosek EON Załącznik 13 (plik do pobrania)
  • Wniosek ION (plik do pobrania)
  • Wniosek ION Załącznik 1 (plik do pobrania)
  • Wniosek ION Załącznik 8 (plik do pobrania)
  • Wniosek ION Załącznik 11 (plik do pobrania)
  • Wniosek FON (plik do pobrania)
  • Wniosek FON Załącznik 1 (plik do pobrania)
  • Wniosek FON Załącznik 5 (plik do pobrania)
  • Wniosek FON Załącznik 7 (plik do pobrania)
  • Wniosek LON (plik do pobrania)
  • Wniosek LON Załącznik 1 (plik do pobrania)
  • Dokument potwierdzający zdolność jednostki odbiorczej do regulacji zapotrzebowania DRUD (plik do pobrania)
  • Dokument instalacji - przyłączenie jednostki odbiorczej wykorzystywanej do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania przez instalację odbiorczą lub zamknięty system dystrybucyjny na napięciu 1000 V lub niższym do sieci elektroenergetycznej innogy Stoen Operator (plik do pobrania)
  • Powiadomienie o zaprzestaniu oferowania usług regulacji zapotrzebowania oraz/lub o trwałej likwidacji jednostki odbiorczej umożliwiającej regulację zapotrzebowania (plik do pobrania)
  • Wzór – załącznik do wniosku o zawarcie umowy świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej (oświadczenie OSDn) (plik do pobrania)
 5. Wykaz informacji i dokumentów, które należy przedstawić, a także wymogi, które mają być spełnione przez właściciela instalacji odbiorczej, OSD lub OZSD, w ramach procesu weryfikacji spełnienia wymagań