Od 13.03.2020 r. do odwołania ograniczamy pracę Biura Obsługi Klientów-Dystrybucja innogy Stoen Operator. Więcej informacji tutaj.
Do odwołania ograniczamy prace sieciowe w terenie a przed kontaktem bezpośrednim prosimy o informację na temat Państwa stanu zdrowia. Więcej informacji tutaj.

 /  Kodeksy sieci i rynkowe  /  Kodeks sieci dotyczący przyłączenia modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego oraz systemów HVDC

Data dodania: 2019.09.09

Kodeks sieci dotyczący przyłączenia modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego oraz systemów HVDC

Procedury wynikające z Kodeksu:

 1. Procedura objęcia istniejącego modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego wymogami NC HVDC w przypadku modernizacji lub wymiany
  • Procedura (plik do pobrania)
  • Powiadomienie o planowanej modernizacji lub wymianie mogącej mieć wpływ na zdolności techniczne modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego (plik do pobrania)
  • Załącznik do powiadomienia – Tabela zgłoszenia modernizacji lub wymiany modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego (plik do pobrania)
 2. Procedura testowania modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego wraz z podziałem obowiązków między właścicielem modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego a właściwym operatorem systemu na potrzeby testów oraz warunki i procedura dotyczące wykorzystania odpowiednich certyfikatów sprzętu
  • Procedura (plik do pobrania)
  • Program ramowy testu zgodności modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego w zakresie: Zdolności do generacji mocy biernej (plik do pobrania)
  • Program ramowy testu zgodności modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego w zakresie: Pracy w trybie regulacji napięcia (plik do pobrania)
  • Program ramowy testu zgodności modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego w zakresie: Zdolności do generacji mocy biernej (plik do pobrania)
  • Program ramowy testu zgodności modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego w zakresie: Pracy w trybie regulacji współczynnika mocy (plik do pobrania)
  • Program ramowy testu zgodności w zakresie zdolności: tryb LFSM-O - tryb pracy PPM DC, w którym generowana moc czynna zmniejsza się w odpowiedzi na wzrost częstotliwości systemu powyżej określonej wartości (plik do pobrania)
  • Program ramowy testu zgodności modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego w zakresie zdolności: tryb LFSM-U - tryb pracy modułu wytwarzania energii, w którym generowana moc czynna zwiększa się w następstwie spadku częstotliwości systemu poniżej określonej wartości (plik do pobrania)
  • Program ramowy testu zgodności modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego w zakresie zdolności: możliwości regulacji mocy czynnej (plik do pobrania)
  • Program ramowy testu zgodności modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego w zakresie zdolności: tryb FSM - tryb pracy modułu wytwarzania energii, w którym generowana moc czynna zmienia się w zależności od zmian częstotliwości systemu w sposób wspomagający przywrócenie częstotliwości docelowe (plik do pobrania)
  • Program ramowy testu zgodności modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego w zakresie zdolności: Regulacji odbudowy częstotliwości (plik do pobrania)
  • Procedura rejestracji certyfikatów sprzętu dla PPM DC (plik do pobrania)
   • Centralny rejestr certyfikatów sprzętu dla modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego (plik do pobrania)
 3. Procedura testowania systemów HVDC wraz z podziałem obowiązków między właścicielem systemu HVDC a właściwym operatorem systemu na potrzeby testów oraz warunki i procedura dotyczące wykorzystania odpowiednich certyfikatów sprzętu
  • Procedura (plik do pobrania)
  • Program ramowy testu zgodności systemu HVDC w zakresie: Zdolności do generacji mocy biernej (plik do pobrania)
  • Program ramowy testu zgodności systemu HVDC w zakresie: Pracy w trybie regulacji napięcia (plik do pobrania)
  • Program ramowy testu zgodności systemu HVDC w zakresie: Pracy w trybie regulacji mocy biernej (plik do pobrania)
  • Program ramowy testu zgodności systemu HVDC w zakresie: Pracy w trybie regulacji współczynnika mocy (plik do pobrania)
  • Program ramowy testu zgodności systemu HVDC w zakresie zdolności: tryb FSM - tryb pracy systemu HVDC, w którym przesyłana moc czynna zmienia się w zależności od zmian częstotliwości systemu w sposób wspomagający przywrócenie częstotliwości docelowej (plik do pobrania)
  • Program ramowy testu zgodności systemu HVDC w zakresie zdolności: tryb LFSM-O - tryb pracy systemu HVDC, w którym przesyłana moc czynna zmniejsza się (dotyczy mocy importowej) lub zwiększa się (dotyczy mocy eksportowej) w odpowiedzi na wzrost częstotliwości systemu powyżej określonej wartości (plik do pobrania)
  • Program ramowy testu zgodności systemu HVDC w zakresie zdolności: tryb LFSM-U - tryb pracy systemu HVDC, w którym generowana moc czynna zwiększa się (dotyczy mocy importowej) lub zmniejsza się (dotyczy mocy eksportowej) w następstwie spadku częstotliwości systemu poniżej określonej wartości (plik do pobrania)
  • Program ramowy testu zgodności systemu HVDC w zakresie zdolności: możliwości regulacji mocy czynnej (plik do pobrania)
  • Procedura rejestracji certyfikatów sprzętu dla systemów HVDC (plik do pobrania)
 4. Procedura pozwolenia na użytkowanie dla modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego oraz systemów HVDC:
  • Procedura (plik do pobrania)
  • Wnioski dla systemu HVDC:
   • Wzór wniosku o wydanie pozwolenia na podanie napięcia EON dla systemu HVDC (plik do pobrania)
   • Załącznik nr 1 do wniosku o wydanie pozwolenia na podanie napięcia EON dla systemu HVDC – „Oświadczenie o gotowości do przyjęcia napięcia (plik do pobrania)
   • Załącznik nr 12 do wniosku o wydanie pozwolenia na podanie napięcia EON dla systemu HVDC – „Oświadczenie o zasadach przetwarzania danych osobowych” (plik do pobrania)
   • Załącznik nr 13 do wniosku o wydanie pozwolenia na podanie napięcia EON dla systemu HVDC – „Dane osoby upoważnionej do kontaktów ws. wniosku o wydanie pozwolenia na podanie napięcia EON dla systemu HVDC” (plik do pobrania)
   • Wzór wniosku o wydanie tymczasowego pozwolenia na użytkowanie ION dla systemu HVDC (plik do pobrania)
   • Załącznik nr 1 do wniosku o wydanie tymczasowego pozwolenia na użytkowanie ION dla systemu HVDC – „Poświadczenie zgodności” (plik do pobrania)
   • Załącznik nr 12 do wniosku o wydanie tymczasowego pozwolenia na użytkowanie ION dla systemu HVDC – „Zgłoszenie gotowości do pierwszej synchronizacji” (plik do pobrania)
   • Załącznik nr 13 do wniosku o wydanie tymczasowego pozwolenia na użytkowanie ION dla systemu HVDC – „Dane osoby upoważnionej do kontaktów ws. wniosku o wydanie tymczasowego pozwolenia na użytkowanie ION dla systemu HVDC” (plik do pobrania)
   • Wzór wniosku o wydanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie FON dla systemu HVDC (plik do pobrania)
   • Załącznik nr 1 do wniosku o wydanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie FON dla systemu HVDC – „Poświadczenie zgodności” (plik do pobrania)
   • Załącznik nr 6 do wniosku o wydanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie FON dla systemu HVDC – „Dane osoby upoważnionej do kontaktów ws. wniosku o wydanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie FON dla systemu HVDC” (plik do pobrania)
   • Załącznik nr 8 do wniosku o wydanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie FON dla systemu HVDC – „Protokół z wykonania umowy o przyłączenie” (plik do pobrania)
   • Wzór wniosku o wydanie ograniczonego pozwolenia na użytkowanie LON dla systemu HVDC (plik do pobrania)
   • Załącznik nr 1 do wniosku o wydanie ograniczonego pozwolenia na użytkowanie LON dla systemu HVDC – „Dane osoby upoważnionej do kontaktów ws. wniosku o wydanie ograniczonego pozwolenia na użytkowanie LON dla systemu HVDC” (plik do pobrania)
  • Wnioski dla modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego
   • Wzór wniosku o wydanie pozwolenia na podanie napięcia EON dla modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego (plik do pobrania)
   • Załącznik nr 1 do wniosku o wydanie pozwolenia na podanie napięcia EON dla modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego – „Oświadczenie o gotowości do przyjęcia napięcia” (plik do pobrania)
   • Załącznik nr 12 do wniosku o wydanie pozwolenia na podanie napięcia EON dla modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego – „Oświadczenie o zasadach przetwarzania danych osobowych” (plik do pobrania)
   • Załącznik nr 13 do wniosku o wydanie pozwolenia na podanie napięcia EON dla modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego – „Dane osoby upoważnionej do kontaktów ws. wniosku o wydanie pozwolenia na podanie napięcia EON dla modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego” (plik do pobrania)
   • Wzór wniosku o wydanie tymczasowego pozwolenia na użytkowanie ION dla modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego (plik do pobrania)
   • Załącznik nr 1 do wniosku o wydanie tymczasowego pozwolenia na użytkowanie ION dla modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego – „Poświadczenie zgodności” (plik do pobrania)
   • Załącznik nr 12 do wniosku o wydanie tymczasowego pozwolenia na użytkowanie ION dla modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego – „Zgłoszenie gotowości do pierwszej synchronizacji” (plik do pobrania)
   • Załącznik nr 13 do wniosku o wydanie tymczasowego pozwolenia na użytkowanie ION dla modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego – „Dane osoby upoważnionej do kontaktów ws. wniosku o wydanie tymczasowego pozwolenia na użytkowanie ION dla modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego” (plik do pobrania)
   • Wzór wniosku o wydanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie FON dla modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego (plik do pobrania)
   • Załącznik nr 1 do wniosku o wydanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie FON dla modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego – „Poświadczenie zgodności” (plik do pobrania)
   • Załącznik nr 6 do wniosku o wydanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie FON dla modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego – „Dane osoby upoważnionej do kontaktów ws. wniosku o wydanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie FON dla modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego” (plik do pobrania)
   • Załącznik nr 8 do wniosku o wydanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie FON dla modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego – „Protokół z wykonania umowy o przyłączenie” (plik do pobrania)
   • Wzór wniosku o wydanie ograniczonego pozwolenia na użytkowanie LON dla modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego (plik do pobrania)
   • Załącznik nr 1 do wniosku o wydanie ograniczonego pozwolenia na użytkowanie LON dla modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego – „Dane osoby upoważnionej do kontaktów ws. wniosku o wydanie ograniczonego pozwolenia na użytkowanie LON dla modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego” (plik do pobrania)
 5. Wykaz informacji i dokumentów, które należy przedstawić, a także wymogi, które mają być spełnione przez właściciela systemu HVDC lub właściciela modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego, w ramach procesu zapewniania zgodności podział obowiązków między właścicielem systemu HVDC lub właścicielem modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego, a operatorom systemu na potrzeby testów, symulacji i monitorowania zgodności, a także dodatkowe szczegółowe przepisy i szczegóły procedury pozwolenia na użytkowanie.