Od 13.03.2020 r. do odwołania ograniczamy pracę Biura Obsługi Klientów-Dystrybucja innogy Stoen Operator. Więcej informacji tutaj.
Do odwołania ograniczamy prace sieciowe w terenie a przed kontaktem bezpośrednim prosimy o informację na temat Państwa stanu zdrowia. Więcej informacji tutaj.

 /  Dokumenty  /  Kategoria: Wzory umów dla konsumentów

Kategoria: Wzory umów dla konsumentów

Wzór Umowy o świadczenie usług dystrybucji dla konsumentów w grupie taryfowej G
[plik PDF 0.21 MB] Pobierz >
Ogólne warunki świadczenia usług dystrybucji dla grupy taryfowej G - konsumenci (obowiązują od 21.04.2017 r.)
[plik PDF 0.46 MB] Pobierz >
Wyciąg z Taryfy dla dystrybucji energii elektrycznej - konsumenci z grupą taryfową G (obowiązuje od 1.01.2020 r.)
[plik PDF 0.21 MB] Pobierz >
Wzór Umowy o świadczenie usług dystrybucji dla konsumentów w grupie taryfowej C1x
[plik PDF 0.21 MB] Pobierz >
Ogólne warunki świadczenia usług dystrybucji dla grupy taryfowej C1x - konsumenci (obowiązują od 21.04.2017 r.)
[plik PDF 0.45 MB] Pobierz >
Wyciąg z Taryfy dla dystrybucji energii elektrycznej – konsumenci z grupą taryfową C1x (obowiązuje od 1.01.2020 r.)
[plik PDF 0.13 MB] Pobierz >
Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy
[plik PDF 0.06 MB] Pobierz >
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy
[plik PDF 0.07 MB] Pobierz >
Wyciąg z IRiESD
[plik PDF 0.22 MB] Pobierz >