/  Dokumenty  /  Kategoria: Oświadczenie woli

Kategoria: Oświadczenie woli

Oświadczenie Odbiorcy o zgodzie na zawarcie umowy z OSD (ważne od 25.05.2018 r.)
[plik PDF 2.73 MB] Pobierz >
innogy Stoen Operator Korzystanie z serwera sFTP
[plik PDF 0.18 MB] Pobierz >
Standardy wymiany informacji – „SWI” (wersja 1.6 obowiązująca do 28.08.2018 r.)
[plik PDF 0.22 MB] Pobierz >
Wzór pełnomocnictwa dla OSD, umożliwiającego zawarcie rezerwowej umowy kompleksowej (obowiązuje od 17.09.2018 r.)
[plik PDF 0.06 MB] Pobierz >
Zgłoszenie umowy sprzedaży energii elektrycznej/zmiany sprzedawcy
[plik PDF 0.19 MB] Pobierz >