/  IRiESD  /  Karta aktualizacji IRiESD nr 3/B/1/2014

Raport OSD z konsultacji treści karty aktualizacji nr 3/B/1/2014

Data dodania: 19.09.2014

Uprzejmie informujemy, że w dniu 18 września 2014 r. do Urzędu Regulacji Energetyki została przekazana przez RWE Stoen Operator Sp. z .o.o. Karta Aktualizacji nr 3/B/1/2014 wraz z raportem z konsultacji.

Raport OSD z konsultacji dotyczących aktualizacji IRiESD
[plik PDF 0.21 MB] Pobierz >

Projekt nowej karty aktualizacji IRiESD

Uprzejmie informujemy, że RWE Stoen Operator Sp. z o.o. planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej RWE Stoen Operator.

Planowane zmiany dotyczą następujących rozdziałów części IRiESD pt. Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami systemowymi:

„B. Zasady zawierania umów dystrybucyjnych z URDO”.
„F. Procedura powiadamiania o zawartych umowach sprzedaży oraz umowach kompleksowych”.

Prosimy o zapoznanie się z przedłożoną do konsultacji kartą aktualizacji Nr 3/B/1/2014 oraz o zgłaszanie na załączonym formularzu ewentualnych uwag i propozycji zmian do przedmiotowego projektu do dnia 16.09.2014 r.

Uwagi oraz propozycje zmian prosimy przesyłać drogę elektroniczną na adres: iriesd@rwe.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny.

Formularz zgłoszenia uwag do karty nr 3/B/1/2014
[plik DOC 0.06 MB] Pobierz >
Projekt karty aktualizacji nr 3/B/1/2014
[plik PDF 0.22 MB] Pobierz >