/  IRiESD  /  Karta aktualizacji IRiESD nr 16/P/5/2018

Karta aktualizacji IRiESD nr 16/P/5/2018

Data dodania: 09.04.2018

Szanowni Państwo,

zgodnie decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.9.2018.PSt z dnia 3 kwietnia 2018 r., została zatwierdzona Karta aktualizacji nr 16/P/5/2018 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej na terenie innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

Niniejsza Karta aktualizacji IRiESD obejmuje zmiany rozdziału G IRiESD o tytule: „Zasady wyznaczania, przydzielania i weryfikacji standardowych profili zużycia” i dotyczy wprowadzenia standardowego profilu zużycia energii elektrycznej dla nowej grupy taryfowej G12as.

Zgodnie z powyższą decyzją Karta aktualizacji nr 16/P/5/2018 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązywać będzie od 9 kwietnia 2018 roku.

Karta aktualizacji IRiESD nr 16/P/5/2018
[plik PDF 1.06 MB] Pobierz >

Raport OSD z konsultacji treści Karty aktualizacji nr 16/P/5/2018

Data dodania: 20.03.2018

Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 marca 2018 r. do Urzędu Regulacji Energetyki została przekazana przez innogy Stoen Operator Sp. z .o.o. Karta aktualizacji nr 16/P/5/2018 wraz z raportem z konsultacji.

Raport z konsultacji dotyczący Karty aktualizacji nr 16/P/5/2018
[plik PDF 0.49 MB] Pobierz >

Projekt nowej Karty aktualizacji IRiESD

Data dodania: 02.03.2018

Uprzejmie informujemy, że innogy Stoen Operator Sp. z o.o. planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

Planowane zmiany dotyczą następującego rozdziału części IRiESD pt. Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami systemowymi:
G. Zasady wyznaczania, przydzielania i weryfikacji standardowych profili zużycia”.

Prosimy o zapoznanie się z przedłożoną do konsultacji Kartą aktualizacji nr 16/P/5/2018 oraz o zgłaszanie ewentualnych uwag i propozycji zmian do przedmiotowego projektu do dnia 16 marca 2018 roku.

Uwagi oraz propozycje zmian prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: iriesd@innogy.com lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny, korzystając z załączonego formularza

Projekt Karty aktualizacji nr 16/P/5/2018
[plik PDF 0.32 MB] Pobierz >
Formularz zgłoszenia uwag do Karty nr 16/P/5/2018
[plik DOC 0.05 MB] Pobierz >