/  IRiESD  /  Karta aktualizacji IRiESD nr 13/P/4/2017

Karta aktualizacji IRiESD nr 13/P/4/2017

Data dodania: 29.12.2017

Szanowni Państwo,

zgodnie decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.11.2017.PSt z dnia 22 grudnia 2017 r., została zatwierdzona Karta aktualizacji nr 13/P/4/2017 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej na terenie innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

Niniejsza Karta aktualizacji IRiESD obejmuje zmiany rozdziału G IRiESD o tytule: „Zasady wyznaczania, przydzielania i weryfikacji standardowych profili zużycia”, w tym aktualizację standardowych profili zużycia energii elektrycznej dla odbiorców przyłączonych bezpośrednio do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV oraz mocy umownej nie większej niż 40 kW na 2018 rok.

Zgodnie z powyższą decyzją Karta aktualizacji nr 13/P/4/2017 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązywać będzie od 1 stycznia 2018 roku.

Karta aktualizacji IRiESD nr 13/P/4/2017
[plik PDF 8.17 MB] Pobierz >

Raport OSD z konsultacji treści Karty aktualizacji nr 13/P/4/2017

Data dodania: 01.12.2017

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 listopada 2017 r. do Urzędu Regulacji Energetyki została przekazana przez innogy Stoen Operator Sp. z .o.o. Karta aktualizacji nr 13/P/4/2017 wraz z raportem z konsultacji.

Raport z konsultacji dotyczący Karty aktualizacji nr 13/P/4/2017
[plik PDF 0.79 MB] Pobierz >

Projekt nowej Karty aktualizacji IRiESD

Uprzejmie informujemy, że innogy Stoen Operator Sp. z o.o. planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

Planowane zmiany dotyczą rozdziału: G. Zasady wyznaczania, przydzielania i weryfikacji standardowych profili zużycia w części IRiESD pt. Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami systemowymi.

Prosimy o zapoznanie się z przedłożoną do konsultacji Kartą aktualizacji nr 13/P/4/2017 oraz o zgłaszanie ewentualnych uwag i propozycji zmian do przedmiotowego projektu do dnia 23.11.2017 r.
Uwagi oraz propozycje zmian prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: iriesd@innogy.com lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny, korzystając załączonego formularza.

Projekt Karty aktualizacji nr 13/P/4/2017
[plik PDF 1.42 MB] Pobierz >
Formularz zgłoszenia uwag do Karty nr 13/P/4/2017
[plik DOC 0.05 MB] Pobierz >