/  IRiESD  /  Karta aktualizacji IRiESD nr 8/P/2/2015

Karta aktualizacji IRiESD nr 8/P/2/2015

Data dodania: 04.12.2015

Szanowni Państwo,
Zgodnie decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR-4321-12(2)/2015/MKo4 z dnia 27 listopada 2015 r. została zatwierdzona karta aktualizacji nr 8/P/2/2015 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej na terenie RWE Stoen Operator Sp. z o.o.

Niniejsza karta aktualizacji zmienia dotychczasowe profile standardowe oraz wyjątki zawarte w kalendarzu na 2016 r.

Zgodnie z powyższą decyzją powyższa karta aktualizacji do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązywać będzie od 1 stycznia 2016 r.

Karta aktualizacji IRiESD nr 8/P/2/2015
[plik PDF 2.13 MB] Pobierz >

Raport OSD z konsultacji treści karty aktualizacji nr 8/P/2/2015

Data dodania: 24.11.2015

Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 listopada 2015 r. do Urzędu Regulacji Energetyki została przekazana przez RWE Stoen Operator Sp. z .o.o. Karta Aktualizacji nr 8/P/2/2015 wraz z raportem z konsultacji.

Raport z konsultacji dotyczący Karty Aktualizacji nr 8/P/2/2015
[plik PDF 0.54 MB] Pobierz >

Projekt nowej karty aktualizacji IRiESD

Data dodania: 05.11.2015

Uprzejmie informujemy, że RWE Stoen Operator Sp. z o.o. planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej RWE Stoen Operator. 

Planowane zmiany dotyczą następującego rozdziału części IRiESD pt. Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami systemowymi:
„G. Zasady wyznaczania, przydzielania i weryfikacji standardowych profili zużycia”.

Prosimy o zapoznanie się z przedłożoną do konsultacji kartą aktualizacji nr 8/P/2/2015 oraz o zgłaszanie na załączonym formularzu. Ewentualnych uwag i propozycji zmian do przedmiotowego projektu do dnia 19.11.2015 r.

Uwagi oraz propozycje zmian prosimy przesyłać drogę elektroniczną na adres: iriesd@rwe.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny.

Formularz zgłoszenia uwag do karty nr 8/P/2/2015
[plik DOC 0.06 MB] Pobierz >
Projekt - Karta aktualizacji IRESD RWE Stoen Operator nr 8/P/2/2015
[plik PDF 1.78 MB] Pobierz >