Od 13.03.2020 r. do odwołania ograniczamy pracę Biura Obsługi Klientów-Dystrybucja innogy Stoen Operator. Więcej informacji tutaj.
Do odwołania ograniczamy prace sieciowe w terenie a przed kontaktem bezpośrednim prosimy o informację na temat Państwa stanu zdrowia. Więcej informacji tutaj.

 /  IRiESD  /  Karta aktualizacji IRiESD nr 21/P/7/2019

Karta aktualizacji IRiESD nr 21/P/7/2019

Data dodania: 31.12.2019

Szanowni Państwo,

zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.10.2019.ŁW z dnia 16 grudnia 2019 r., została zatwierdzona Karta aktualizacji nr 21/P/7/2019 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej na terenie innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

Niniejsza Karta aktualizacji IRiESD obejmuje zmiany rozdziału G IRiESD o tytule: „Zasady wyznaczania, przydzielania i weryfikacji standardowych profili zużycia”, w zakresie standardowych profili zużycia energii elektrycznej dla odbiorców przyłączonych bezpośrednio do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV oraz mocy umownej nie większej niż 40 kW na 2020 rok.

Zgodnie z powyższą decyzją Karta aktualizacji nr 21/P/7/2019 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązywać będzie od 1 stycznia 2020 roku.

Karta aktualizacji IRiESD nr 21/P/7/2019
[plik PDF 8.74 MB] Pobierz >
Profile standardowe w formacie Excel
[plik XLSX 1.01 MB] Pobierz >

Raport OSD z konsultacji treści Karty aktualizacji nr 21/P/7/2019

Data dodania: 29.11.2019

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 listopada 2019 r. do Urzędu Regulacji Energetyki została przekazana przez innogy Stoen Operator Sp. z .o.o. Karta aktualizacji nr 21/P/7/2019 wraz z raportem z konsultacji.

Raport z konsultacji dotyczący Karty aktualizacji nr 21/P/7/2019
[plik PDF 0.08 MB] Pobierz >

Projekt nowej Karty aktualizacji IRiESD

Data dodania: 06.11.2019

Uprzejmie informujemy, że innogy Stoen Operator Sp. z o.o. planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej innogy Stoen Operator.

Planowane zmiany dotyczą następującego rozdziału części IRiESD pt. Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami systemowymi:

G. Zasady wyznaczania, przydzielania i weryfikacji standardowych profili zużycia”.

Prosimy o zapoznanie się z przedłożoną do konsultacji kartą aktualizacji nr 21/P/7/2019 oraz o zgłaszanie na załączonym formularzu ewentualnych uwag i propozycji zmian do przedmiotowego projektu do dnia 21.11.2019 r. włącznie.

Uwagi oraz propozycje zmian prosimy przesyłać drogę elektroniczną na adres: iriesd@innogy.com lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny.

Karta aktualizacji IRiESD 21/P/7/2019
[plik PDF 9.77 MB] Pobierz >
Formularz zgloszenia uwag do karty nr 21/P/7/2019
[plik DOC 0.05 MB] Pobierz >