/  IRiESD  /  Karta aktualizacji IRiESD nr 20/B/11/2019

Raport OSD z konsultacji treści Karty aktualizacji nr 20/B/11/2019

Data dodania: 08.03.2019

Uprzejmie informujemy, że w dniu 4 marca 2019 r. do Urzędu Regulacji Energetyki została przekazana przez innogy Stoen Operator Sp. z .o.o. Karta aktualizacji nr 20/B11/2019 wraz z raportem z konsultacji.

Karta aktualizacji IRiESD nr 20/B/11/2019
[plik PDF 0.30 MB] Pobierz >
Raport z konsultacji do Karty aktualizacji nr 20/B/11/2019
[plik PDF 4.20 MB] Pobierz >

Projekt nowej Karty aktualizacji IRiESD

Data dodania: 17.01.2019

Uprzejmie informujemy, że innogy Stoen Operator Sp. z o.o. planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

Prosimy o zapoznanie się z przedłożoną do konsultacji Kartą aktualizacji nr 20/B/11/2019 oraz o zgłaszanie ewentualnych uwag i propozycji zmian do przedmiotowego projektu do dnia 31 stycznia 2019 roku.

Uwagi oraz propozycje zmian prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: iriesd@innogy.com lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny, korzystając z załączonego formularza

Projekt Karty aktualizacji nr 20/B/11/2019
[plik PDF 0.15 MB] Pobierz >
Formularz zgłoszenia uwag do Karty nr 20/B/11/2019
[plik DOC 0.05 MB] Pobierz >