/  IRiESD  /  Karta aktualizacji IRiESD nr 19/P/6/2018

Karta aktualizacji IRiESD nr 19/P/6/2018

Data dodania: 31.12.2018

Szanowni Państwo,

zgodnie decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.19.2018.PSt z dnia 21 grudnia 2018 r., została zatwierdzona Karta aktualizacji nr 19/P/6/2018 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej na terenie innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

Niniejsza Karta aktualizacji IRiESD obejmuje zmiany rozdziału G IRiESD o tytule: „Zasady wyznaczania, przydzielania i weryfikacji standardowych profili zużycia”, w zakresie standardowych profili zużycia energii elektrycznej dla odbiorców przyłączonych bezpośrednio do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV oraz mocy umownej nie większej niż 40 kW na 2019 rok.

Zgodnie z powyższą decyzją Karta aktualizacji nr 19/P/6/2018 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązywać będzie od 1 stycznia 2019 roku.

Karta aktualizacji IRiESD nr 19/P/6/2018
[plik PDF 7.82 MB] Pobierz >
Profile standardowe w formacie Excel
[plik XLSX 0.46 MB] Pobierz >

Raport OSD z konsultacji treści Karty aktualizacji nr 19/P/6/2018

Data dodania: 30.11.2018

Uprzejmie informujemy, że w dniu 27 listopada 2018 r. do Urzędu Regulacji Energetyki została przekazana przez innogy Stoen Operator Sp. z .o.o. Karta aktualizacji nr 19/P/6/2018 wraz z raportem z konsultacji.

Raport z konsultacji i Karta aktualizacji nr 19/P/6/2018
[plik PDF 0.47 MB] Pobierz >

Projekt nowej Karty aktualizacji IRiESD

Data dodania: 06.11.2018

Uprzejmie informujemy, że innogy Stoen Operator Sp. z o.o. planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

Planowane zmiany dotyczą następującego rozdziału części IRiESD pt. Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami systemowymi:
G. Zasady wyznaczania, przydzielania i weryfikacji standardowych profili zużycia”.

Prosimy o zapoznanie się z przedłożoną do konsultacji Kartą aktualizacji nr 19/P/6/2018 oraz o zgłaszanie ewentualnych uwag i propozycji zmian do przedmiotowego projektu do dnia
20 listopada 2018 roku.

Uwagi oraz propozycje zmian prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: iriesd@innogy.com lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny, korzystając z załączonego formularza.

Projekt Karty aktualizacji nr 19/P/6/2018
[plik PDF 1.53 MB] Pobierz >
Formularz zgłoszenia uwag do Karty nr 19/P/6/2018
[plik DOC 0.05 MB] Pobierz >