/  IRiESD  /  Karta aktualizacji IRiESD nr 16/P/5/2018

Projekt nowej Karty aktualizacji IRiESD

Data dodania: 02.03.2018

Uprzejmie informujemy, że innogy Stoen Operator Sp. z o.o. planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

Planowane zmiany dotyczą następującego rozdziału części IRiESD pt. Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami systemowymi:
G. Zasady wyznaczania, przydzielania i weryfikacji standardowych profili zużycia”.

Prosimy o zapoznanie się z przedłożoną do konsultacji Kartą aktualizacji nr 16/P/5/2018 oraz o zgłaszanie ewentualnych uwag i propozycji zmian do przedmiotowego projektu do dnia 16 marca 2018 roku.

Uwagi oraz propozycje zmian prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: iriesd@innogy.com lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny, korzystając z załączonego formularza

Projekt Karty aktualizacji nr 16/P/5/2018
[plik PDF 0.32 MB] Pobierz >
Formularz zgłoszenia uwag do Karty nr 16/P/5/2018
[plik DOC 0.05 MB] Pobierz >