/  IRiESD  /  Karta aktualizacji IRiESD nr 14/B/7/2017

Projekt Karty aktualizacji nr 14/B/7/2017

Data dodania: 19.12.2017

Uprzejmie informujemy, że innogy Stoen Operator Sp. z o.o. planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

Planowane zmiany dotyczą rozdziału: E. Zasady bilansowania handlowego w obszarze rynku detalicznego w części IRiESD pt. Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, a także Słownika skrótów i definicji.

Prosimy o zapoznanie się z przedłożoną do konsultacji Kartą aktualizacji nr 14/B/7/2017 oraz o zgłaszanie ewentualnych uwag i propozycji zmian do przedmiotowego projektu do dnia 2.01.2018 r.
Uwagi oraz propozycje zmian prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: iriesd@innogy.com lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny, korzystając załączonego formularza.

Formularz zgłoszenia uwag do Karty nr 14/B/7/2017
[plik DOC 0.05 MB] Pobierz >
Projekt Karty aktualizacji nr 14/B/7/2017
[plik PDF 0.06 MB] Pobierz >