/  IRiESD  /  Karta aktualizacji IRiESD nr 11/P/3/2016

Karta aktualizacji IRiESD nr 11/P/3/2016

Data dodania: 14.12.2016

Szanowni Państwo,

zgodnie decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRD.4321.4.1.2016.MKo4 z dnia 28 listopada 2016 r., została zatwierdzona Karta aktualizacji nr 11/P/3/2016 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, obowiązującej na terenie innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
 
Niniejsza karta aktualizacji zmienia dotychczasowe profile standardowe oraz wyjątki zawarte w kalendarzu na 2017 r.
 
Zgodnie z powyższą decyzją wyżej wymieniona Karta aktualizacji do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązywać będzie od 1 stycznia 2017 r.

Karta aktualizacji IRiESD nr 11/P/3/2016
[plik PDF 3.24 MB] Pobierz >

Raport OSD z konsultacji treści Karty aktualizacji nr 11/P/3/2016

Data dodania: 18.11.2016

Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 listopada 2016 r. do Urzędu Regulacji Energetyki została przekazana przez innogy Stoen Operator Sp. z .o.o. Karta aktualizacji nr 11/P/3/2016 wraz z raportem z konsultacji.

Raport z konsultacji dotyczący Karty aktualizacji nr 11/P/3/2016
[plik PDF 0.47 MB] Pobierz >

Projekt nowej Karty aktualizacji IRiESD

Data dodania: 11.10.2016

Uprzejmie informujemy, że innogy Stoen Operator Sp. z o.o. planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.
 
Planowane zmiany dotyczą rozdziału: G. Zasady wyznaczania, przydzielania i weryfikacji standardowych profili zużyciaw części IRiESD pt. Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami systemowymi.
 
Prosimy o zapoznanie się z przedłożoną do konsultacji Kartą aktualizacji nr 11/P/3/2016 oraz o zgłaszanie ewentualnych uwag i propozycji zmian do przedmiotowego projektu do dnia 25.10.2016 r.
 
Uwagi oraz propozycje zmian prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: iriesd@innogy.com lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny, korzystając załączonego formularza

Formularz zgłoszenia uwag do Karty nr 11/P/3/2016
[plik DOC 0.06 MB] Pobierz >
Projekt Karty aktualizacji nr 11/P/3/2016
[plik PDF 0.12 MB] Pobierz >