/  IRiESD  /  Karta aktualizacji IRiESD nr 10/2016

Karta aktualizacji IRiESD nr 10/2016

Data dodania: 30.11.2016

Zgodnie decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRD.4321.3.1.2016.MKo4 z dnia 16 listopada 2016 r., została zatwierdzona Karta aktualizacji nr 10/2016 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej na terenie innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

Niniejsza Karta aktualizacji zmienia całość IRIESD w zakresie:

  1. zastąpienia nazwy Spółki „RWE Stoen Operator Sp. z o.o.” lub „RWE Stoen Operator” nazwą „innogy Stoen Operator Sp. z o.o.” lub „innogy Stoen Operator”,
  2. zmiany logo Spółki.

Niniejsza Karta aktualizacji do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązuje od 1 grudnia 2016 r.

Karta aktualizacji IRiESD nr 10/2016
[plik PDF 0.31 MB] Pobierz >
Decyzja Prezesa URE ws. zatwierdzenia Karty aktualizacji IRiESD nr 10/2016
[plik PDF 1.51 MB] Pobierz >
Tekst jednolity IRIESD stanowiący załącznik do Karty aktualizacji IRIESD nr 10/2016
[plik PDF 11.99 MB] Pobierz >

Projekt nowej Karty aktualizacji IRiESD

Data dodania: 06.09.2016

Uprzejmie informujemy, że innogy Stoen Operator Sp. z o.o. planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

Niniejsza karta dotyczy zmiany nazwy spółki RWE Stoen Operator Sp. z o.o. na innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
 
Prosimy o zapoznanie się z przedłożoną do konsultacji Kartą aktualizacji nr 10/2016 oraz o zgłaszanie ewentualnych uwag i propozycji zmian do przedmiotowego projektu do dnia 20.09.2016 r. na załączonym formularzu.
 

Uwagi oraz propozycje zmian prosimy przesyłać droga elektroniczną na adres: iriesd@innogy.com lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny.

Karta aktualizacji nr 10/2016 - projekt
[plik PDF 0.05 MB] Pobierz >
Tekst jednolity IRiESD - projekt
[plik PDF 2.13 MB] Pobierz >
Formularz zgłoszenia uwag do karty nr 10/2016
[plik DOC 0.06 MB] Pobierz >