/  IRiESD  /  Karta aktualizacji IRiESD nr 1/P/1/2014

Karta aktualizacji IRiESD nr 1/P/1/2014

Data dodania: 30.09.2014

Zgodnie decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR-4321-6(2)/2014/MKo4 z dnia 29 września 2014 r. została zatwierdzona karta aktualizacji nr 1/P/1/2014 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej na terenie RWE Stoen Operator Sp. z o.o.
Niniejsza karta aktualizacji wprowadza nowy profil standardowy umożliwiający korzystanie z nowej grupy taryfowej G12w obowiązującej w Taryfie dla dystrybucji energii elektrycznej RWE Stoen Operator Sp. z o .o.
Zgodnie z powyższą decyzją powyższa karta aktualizacji do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązywać będzie od 1 października 2014 r.

Karta aktualizacji nr 1/P/1/2014
[plik PDF 4.43 MB] Pobierz >

Raport OSD z konsultacji treści karty aktualizacji 1/P/1/2014

Data dodania: 19.09.2014

Uprzejmie informujemy, że w dniu 18 września 2014 r. do Urzędu Regulacji Energetyki zostały przekazane przez RWE Stoen Operator Sp. z .o.o. Kartę Aktualizacji 1/P/1/2014 wraz z raportami z konsultacji.

Raport z konsultacji dotyczącej Karty Aktualizacji 1/P/1/2014
[plik PDF 0.21 MB] Pobierz >

Projekt nowej karty aktualizacji IRiESD

Uprzejmie informujemy, że RWE Stoen Operator Sp. z o.o. planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej RWE Stoen Operator.

Planowane zmiany dotyczą następujących rozdziałów części IRiESD pt. Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami systemowymi: „G. Zasady wyznaczania, przydzielania i weryfikacji standardowych profili zużycia”.

Prosimy o zapoznanie się z przedłożoną do konsultacji kartą aktualizacji Nr 1/P/1/2014 oraz o zgłaszanie na załączonym formularzu, ewentualnych uwag i propozycji zmian do przedmiotowego projektu do dnia 16.09.2014 r.Uwagi oraz propozycje zmian prosimy przesyłać drogę elektroniczną na adres: iriesd@rwe.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny.

Formularz zgłoszenia uwag do karty nr 1/P/1/2014
[plik DOC 0.06 MB] Pobierz >
Projekt karty aktualizacji nr 1/P/1/2014
[plik PDF 0.59 MB] Pobierz >