/  Dokumenty  /  Kategoria: Wzory umów dla przedsiębiorców

Kategoria: Wzory umów dla przedsiębiorców

Wzór Umowy o świadczenie usług dystrybucji dla firm (do 40 kW)
[plik PDF 0.21 MB] Pobierz >
Ogólne warunki świadczenia usług dystrybucji dla grupy taryfowej C1x (do 40 kW) - Odbiorcy niebędący konsumentami (obowiązują od 25 grudnia 2014 r.)
[plik PDF 0.95 MB] Pobierz >
Wyciąg z Taryfy dla dystrybucji energii elektrycznej – Odbiorcy niebędący konsumentami z grupą taryfową C1x (obowiązuje od 25.01.2019 r.)
[plik PDF 0.13 MB] Pobierz >
Wzór Umowy o świadczenie usług dystrybucji dla firm (powyżej 40 kW)
[plik PDF 0.28 MB] Pobierz >
Załącznik nr 1 - Wykaz punktów poboru energii objętych umową o świadczenie usług dystrybucji
[plik PDF 0.08 MB] Pobierz >
Załącznik nr 2 - Instrukcja Współpracy Ruchowej
[plik PDF 0.08 MB] Pobierz >
Załącznik nr 3 - Plan ograniczeń poboru mocy
[plik PDF 0.08 MB] Pobierz >
Załącznik nr 4 - Charakterystyka elektroenergetyczna obiektu
[plik PDF 0.09 MB] Pobierz >
Wyciąg z Taryfy dla dystrybucji energii elektrycznej - grupa taryfowa R (obowiązuje od 25.01.2019 r.)
[plik PDF 0.13 MB] Pobierz >