/  Dokumenty

Dokumenty do pobrania

Oświadczenie woli

 • Oświadczenie Odbiorcy o zgodzie na zawarcie umowy z OSD (ważne od 25.05.2018 r.)
  [plik PDF 2.73 MB] Pobierz >
 • innogy Stoen Operator Korzystanie z serwera sFTP
  [plik PDF 0.18 MB] Pobierz >
 • Standardy wymiany informacji – „SWI” (wersja 1.6 obowiązująca do 28.08.2018 r.)
  [plik PDF 0.22 MB] Pobierz >
Zobacz pozostałe >

Wnioski - zmiana sprzedawcy

 • Wniosek o zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji
  [plik PDF 0.62 MB] Pobierz >
 • Wniosek dotyczący planu ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej
  [plik PDF 0.21 MB] Pobierz >
 • Załącznik do wniosku o zawarcie lub rozwiązanie umowy o świadczenie usług dystrybucji - Wykaz danych i parametrów handlowych miejsc odbioru energii
  [plik PDF 0.20 MB] Pobierz >
Zobacz pozostałe >

Wnioski - zmiana warunków umowy

 • Wniosek o zmianę mocy umownej lub grupy taryfowej
  [plik PDF 0.17 MB] Pobierz >
 • Wniosek o zmianę cyklu rozliczeniowego
  [plik PDF 0.15 MB] Pobierz >
 • Wniosek dotyczący planu ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej
  [plik PDF 0.21 MB] Pobierz >

Wzory umów - mikroinstalacje

 • Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji - konsument
  [plik PDF 0.19 MB] Pobierz >
 • Załącznik nr 1 - Zgłoszenie ustanowienia lub zmiany sprzedawcy odkupującego energię elektryczną wytworzoną w mikroinstalacji
  [plik PDF 0.18 MB] Pobierz >
 • Załącznik nr 2 - Instrukcja współpracy ruchowej - mikroinstalacja
  [plik PDF 0.07 MB] Pobierz >
Zobacz pozostałe >

Umowa o świadczenie usług dystrybucji dla POB

 • Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie usług dystrybucji dla Podmiotów odpowiedzialnych za bilansowanie handlowe
  [plik PDF 0.11 MB] Pobierz >
 • Wzór Umowy o świadczenie usług dystrybucji dla Podmiotów odpowiedzialnych za bilansowanie handlowe
  [plik PDF 0.18 MB] Pobierz >
 • Załącznik nr 2 do Umowy o świadczenie usług dystrybucji dla Podmiotów odpowiedzialnych za bilansowanie handlowe
  [plik PDF 0.10 MB] Pobierz >
Zobacz pozostałe >

Lista Podmiotów odpowiedzialnych za bilansowanie handlowe

 • Lista Podmiotów odpowiedzialnych za bilansowanie handlowe
  [plik PDF 0.06 MB] Pobierz >

Modernizacja instalacji

 • Zgłoszenie dotyczące licznika energii elektrycznej
  [plik PDF 0.17 MB] Pobierz >
 • Zgłoszenie dotyczące układu pomiarowego zainstalowanego na sieci innogy Stoen Operator
  [plik PDF 0.18 MB] Pobierz >
 • Przekazanie układu pomiarowo-rozliczeniowego do dodatkowej ekspertyzy
  [plik PDF 0.13 MB] Pobierz >
Zobacz pozostałe >

Archiwum

 • Specyfikacja techniczna - Głowice konektorowe do kabli o izolacji z tworzyw sztucznych na napięcie 12-20 kV (KAB25.0455)
  [plik PDF 0.07 MB] Pobierz >
 • Specyfikacja techniczna - Mufy końcowe do kabli średniego napięcia 12-20 kV (KAB25.0435)
  [plik PDF 0.06 MB] Pobierz >
 • Specyfikacja techniczna - Głowice kablowe do kabli średniego napięcia 12-20 kV (KAB25.0445)
  [plik PDF 0.07 MB] Pobierz >
Zobacz pozostałe >

Kryteria przyłączania źródeł energii

 • Kryteria oceny możliwości przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci dystrybucyjnej średniego napięcia innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
  [plik PDF 0.55 MB] Pobierz >
 • Kryteria oceny mozliwosci przyłączenia oraz wymagania techniczne dla mikroinstalacji i małych instalacji przyłączanych do sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
  [plik PDF 1.08 MB] Pobierz >

Usługi

 • Standard wymagań dla usług geodezyjnych
  [plik PDF 0.09 MB] Pobierz >

Pozostałe

 • Pełnomocnictwo do reprezentowania Klienta w procesie przyłączeniowym
  [plik PDF 0.23 MB] Pobierz >
 • Oświadczenie dla lokalu w budynku/budynku wielolokalowego
  [plik PDF 0.20 MB] Pobierz >
 • Zlecenie nadzoru i dopuszczenia do prac
  [plik PDF 0.17 MB] Pobierz >
Zobacz pozostałe >

Poziom nn - Złącza i układy pozmiarowe

 • Specyfikacja techniczna dla plomb monterskich (SM-ST-2009-10)
  [plik PDF 0.11 MB] Pobierz >
 • Specyfikacja techniczna korka izolacyjnego zaslepiającego gniazdo bezpiecznikowe (NM-S-ST-2010-09)
  [plik PDF 0.19 MB] Pobierz >
 • Wymagania techniczne listwy kontrolno-pomiarowej dla półpośredniego układu pomiarowego energii elektrycznej NM-ST-2012-06
  [plik PDF 0.41 MB] Pobierz >
Zobacz pozostałe >

Poziom nn - Linie napowietrzne i osprzęt

 • Specyfikacja techniczna materiałów dla lini napowietrznych nn (linie nieizolowane i pelnoizolowane) (SM-ST-2008-06)
  [plik PDF 0.13 MB] Pobierz >
 • Osprzet linii napowietrznych nn. Osprzęt izolowanych linii napowietrznych. Specyfikacja techniczna. (FLT 20.0440 cz.1)
  [plik PDF 1.76 MB] Pobierz >
 • Osprzet linii napowietrznych nn. Elementy słupów i inne. Specyfikacja techniczna. (FLT 20.0440 cz.3)
  [plik PDF 3.27 MB] Pobierz >
Zobacz pozostałe >

Poziom nn - Kable i osprzęt

 • Kable nn o izolacji polwinitowej na napięcie 06-1 kV specyfikacja techniczna (KAB 02.0200)
  [plik PDF 0.94 MB] Pobierz >
 • Specyfikacja techniczna rur osłonowych (SM-ST-2007-10 ver.2)
  [plik PDF 0.97 MB] Pobierz >
 • Specyfikacja techniczna - Mufy rozgałęźne do kabli niskiego napięcia 06-1 kV (KAB20.0410)
  [plik PDF 0.09 MB] Pobierz >
Zobacz pozostałe >

Poziom Sn/nn

 • Specyfikacja techniczna transformatorów suchych SN-nn (SMO-ST-2007-06)
  [plik PDF 0.14 MB] Pobierz >
 • Specyfikacja techniczna szafek MBS
  [plik PDF 0.60 MB] Pobierz >
 • Stacje kontenerowe SN/nN z obsługą zewnętrzną
  [plik PDF 0.62 MB] Pobierz >
Zobacz pozostałe >

Poziom SN - Rozdzielnie SN

 • Rozdzielnia potrzeb wlasnych AD/DC
  [plik PDF 1.88 MB] Pobierz >
 • Aparatura pierwotna rozdzielni 15 kV w stacjach WN-SN - rozdzielnica w izolacji powietrznej specyfikacja techniczna (SM-ST-2009-01)
  [plik PDF 0.15 MB] Pobierz >
 • Specyfikacja techniczna zasilaczy buforowych pracujących bezpośrednio na szyny DC (SM-ST-2008-04)
  [plik PDF 0.14 MB] Pobierz >
Zobacz pozostałe >

Poziom SN - Linie napowietrzne i osprzęt

 • Specyfikacja techniczna przewodów linii napowietrznych SN (linie nieizolowane niepełnoizolowane i pełnoizolowane) (SM-ST-2004-04)
  [plik PDF 0.14 MB] Pobierz >
 • Specyfikacja techniczna materiału dla linii napowietrzych SN (linie nieizolowane niepełnoizolowane i pełnoizolowane) (SM-ST-2006-5)
  [plik PDF 0.14 MB] Pobierz >
 • Środki ochrony od przepięć dla linii napowietrznych SN stosowanie ograniczników przepięć SN (FLT 20.0421 cz.1)
  [plik PDF 0.55 MB] Pobierz >
Zobacz pozostałe >

Poziom SN - Kable i osprzęt

 • Specyfikacja techniczna - Mufy końcowe do kabli średniego napięcia 12-20 kV (KAB25.0435)
  [plik PDF 0.08 MB] Pobierz >
 • Kable SN o izolacji z polietylenu usieciowanego na napięcie 12-20 kV specyfikacja techniczna. (KAB 03.0205)
  [plik PDF 1.67 MB] Pobierz >
 • Specyfikacja techniczna - Głowice kablowe do kabli średniego napięcia 12-20 kV (KAB25.0445)
  [plik PDF 0.09 MB] Pobierz >
Zobacz pozostałe >

Poziom WN - Rozdzielnie WN

 • Wyłączniki 123 kV - specyfikacja techniczna (HAB 01.0200)
  [plik PDF 2.52 MB] Pobierz >
 • Rozdzielnia potrzeb wlasnych AC/DC
  [plik PDF 1.88 MB] Pobierz >
 • Opis szczegółowy - Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa rozdzielnia WN
  [plik PDF 0.75 MB] Pobierz >
Zobacz pozostałe >

Poziom WN - Linie napowietrzne i osprzęt

 • Kompozytowe izolatory długopniowe - specyfikacja techniczna (HFL 20.0410)
  [plik PDF 2.34 MB] Pobierz >
 • Porcelanowe izolatory długopniowe - specyfikacja techniczna (HFL 20.0400)
  [plik PDF 1.67 MB] Pobierz >
 • Przewody stalowo-aluminiowe - specyfikacja techniczna (HFL 11.0310)
  [plik PDF 1.80 MB] Pobierz >
Zobacz pozostałe >

Poziom WN - Kable i osprzęt

 • Kable elektroenergetyczne 220 kV - specyfikacja techniczna (NM-ST-2012-06)
  [plik PDF 0.07 MB] Pobierz >
 • Instrukcja układania linii kablowych 110kV
  [plik PDF 2.02 MB] Pobierz >
 • Kable elektroenergetyczne 110kV, Specyfikacja techniczna (HSK01.0210)
  [plik PDF 2.80 MB] Pobierz >

Wyciągi

 • Wyciąg z Taryfy dla dystrybucji energii elektrycznej - grupa taryfowa R (obowiązuje od 1.01.2018 r.)
  [plik PDF 0.13 MB] Pobierz >
 • Wyciąg z IRiESD
  [plik PDF 0.22 MB] Pobierz >

Wypowiedzenie umowy dla firm

 • Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług dystrybucji dla przedsiębiorców - demontaż licznika
  [plik PDF 0.18 MB] Pobierz >
 • Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług dystrybucji dla przedsiębiorców - przejęcie punktu poboru przez innego Odbiorcę
  [plik PDF 0.20 MB] Pobierz >
 • Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług dystrybucji dla przedsiębiorców - zawarcie nowej umowy dla danego punktu poboru
  [plik PDF 0.18 MB] Pobierz >

Wypowiedzenie umowy

 • Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług dystrybucji - demontaż licznika
  [plik PDF 0.18 MB] Pobierz >
 • Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług dystrybucji - przejęcie punktu poboru przez innego Odbiorcę
  [plik PDF 0.20 MB] Pobierz >
 • Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług dystrybucji - zawarcie nowej umowy dla danego punktu poboru
  [plik PDF 0.18 MB] Pobierz >
Zobacz pozostałe >

Wzory umów dla przedsiębiorców

 • Wzór Umowy o świadczenie usług dystrybucji dla firm (do 40 kW)
  [plik PDF 0.21 MB] Pobierz >
 • Ogólne warunki świadczenia usług dystrybucji dla grupy taryfowej C1x (do 40 kW) - Odbiorcy niebędący konsumentami (obowiązują od 25 grudnia 2014 r.)
  [plik PDF 0.95 MB] Pobierz >
 • Wyciąg z Taryfy dla dystrybucji energii elektrycznej – Odbiorcy niebędący konsumentami z grupą taryfową C1x (obowiązuje od 1.01.2020 r.)
  [plik PDF 0.13 MB] Pobierz >
Zobacz pozostałe >

Wzory umów dla konsumentów

 • Wzór Umowy o świadczenie usług dystrybucji dla konsumentów w grupie taryfowej G
  [plik PDF 0.21 MB] Pobierz >
 • Ogólne warunki świadczenia usług dystrybucji dla grupy taryfowej G - konsumenci (obowiązują od 21.04.2017 r.)
  [plik PDF 0.46 MB] Pobierz >
 • Wyciąg z Taryfy dla dystrybucji energii elektrycznej - konsumenci z grupą taryfową G (obowiązuje od 1.01.2020 r.)
  [plik PDF 0.21 MB] Pobierz >
Zobacz pozostałe >

Oświadczenie woli

 • Oświadczenie Odbiorcy o zgodzie na zawarcie umowy z OSD (ważne od 15.02.2018 r.)
  [plik PDF 1.85 MB] Pobierz >

Pełnomocnictwa

 • Pełnomocnictwo ogólne
  [plik PDF 0.16 MB] Pobierz >

Inne

 • Wniosek o zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej - dla Właścicieli zakładów wytwarzania energii
  [plik PDF 0.68 MB] Pobierz >
 • Warunki techniczne układania linii kablowych nn i SN
  [plik PDF 5.28 MB] Pobierz >
 • Liczniki specjalne energii elektrycznej - specyfikacja techniczna
  [plik PDF 0.47 MB] Pobierz >
Zobacz pozostałe >

Zgłoszenia

 • Zgłoszenie gotowości instalacji odbiorczej Klienta do przyłączenia do sieci elektroenergetycznej (dla grupy V i VI - do 40 kW)
  [plik PDF 0.19 MB] Pobierz >
 • Zgłoszenie gotowości instalacji odbiorczej Klienta do przyłączenia do sieci elektroenergetycznej (powyżej 40 kW)
  [plik PDF 0.38 MB] Pobierz >
 • Zgłoszenie gotowości instalacji odbiorczej budynku wielolokalowego do przyłączenia do sieci elektroenergetycznej
  [plik PDF 0.24 MB] Pobierz >
Zobacz pozostałe >

Wnioski - przyłączenia do sieci, kolizje

 • Zapewnienie możliwości przyłączenia
  [plik PDF 0.16 MB] Pobierz >
 • Grupa II - Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej 110 kV
  [plik PDF 0.18 MB] Pobierz >
 • Grupa III - Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej 15 kV
  [plik PDF 0.20 MB] Pobierz >
Zobacz pozostałe >