/  Aktualności

14 maja 2018

Konsultacje społeczne Karty Aktualizacji IRiESD związanej z Generalnymi Umowami Dystrybucji

Zrzeszonych w PTPiREE pięciu operatorów systemów dystrybucyjnych tj. Enea Operator Sp. z o.o., ENERGA-OPERATOR SA, PGE Dystrybucja SA, innogy Stoen Operator Sp. z o.o. oraz TAURON Dystrybucja SA, rozpoczyna proces konsultacji społecznych Karty aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnych (KA IRiESD) związanej z Generalnymi Umowami Dystrybucji (GUD).

Czytaj dalej >

09 maja 2018

Projekt nowej Karty aktualizacji IRiESD

Uprzejmie informujemy, że innogy Stoen Operator Sp. z o.o. planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Planowane zmiany IRiESD są efektem rozmów prowadzonych przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej oraz Towarzystwo Obrotu Energią i Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji.

Czytaj dalej >

31 marca 2018

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził zmianę Taryfy dla dystrybucji innogy Stoen Operator na 2018 rok

Szanowni Państwo, 5 marca 2018 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził zmianę Taryfy dla dystrybucji energii elektrycznej innogy Stoen Operator Sp. z o.o. na rok 2018.

Czytaj dalej >

29 marca 2018

Rynek mocy – obowiązek certyfikacji ogólnej

Szanowni Państwo, informujemy, że przyjęta 8 grudnia 2017 r. ustawa o rynku mocy nakłada na właścicieli jednostek fizycznych wytwórczych o mocy osiągalnej brutto wynoszącej co najmniej 2 MW, mogących wprowadzać energię do sieci, obowiązek corocznego przystąpienia do certyfikacji ogólnej. Brak realizacji ustawowego obowiązku może skutkować nałożeniem przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki kary w wysokości do 5% przychodów danego podmiotu w poprzednim roku podatkowym.

Czytaj dalej >

27 marca 2018

Komunikat w zakresie rynku mocy dotyczący OSDn

Szanowni Państwo, przypominamy, że na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (dalej: ustawa), Operator Systemu Dystrybucyjnego (dalej: OSD) zobowiązany jest do współpracy z Operatorem Systemu Przesyłowego (dalej: OSP) w procesie certyfikacji, w  sposób i w terminach określonych 
w regulaminie rynku mocy (dalej: regulamin).

Czytaj dalej >

07 marca 2018

Informacja o aktualizacji IRiESD dotyczącej OZE

Zrzeszonych w PTPiREE pięciu Operatorów Systemów Dystrybucyjnych zakończyło właśnie proces konsultacji Karty aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnych (KA IRiESD) dotyczącej OZE.

Czytaj dalej >