/  Aktualności

16 stycznia 2019

Karta aktualizacji IRiESD nr 18/B/10/2018

Szanowni Państwo,

zgodnie decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.22.2018.PSt z dnia 3 stycznia 2019 r., została zatwierdzona Karta aktualizacji nr 18/B/10/2018 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej na terenie innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

Czytaj dalej >

31 grudnia 2018

Karta aktualizacji IRiESD nr 19/P/6/2018

Szanowni Państwo,

zgodnie decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.19.2018.PSt z dnia 21 grudnia 2018 r., została zatwierdzona Karta aktualizacji nr 19/P/6/2018 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej na terenie innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

Czytaj dalej >

16 listopada 2018

Informacja o wyznaczeniu sprzedawcy zobowiązanego na obszarze działania innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

Informujemy, że godnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DZO.WKP.492.30.102.2018.JJ z dnia 26 października 2018 r., wydaną na podstawie art. 40 ust.3 pkt.1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz.1269, z późn. zm.), przedsiębiorstwo energetyczne innogy Polska S.A. z siedzibą w Warszawie zostało wyznaczone...

Czytaj dalej >

14 listopada 2018

Informacja w sprawie kodeksu NC RfG

innogy Stoen Operator uprzejmie przypomina, że zgodnie z zapisami Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (dalej: „NC RfG”) z dniem 17 listopada 2018 r. upływa termin...

Czytaj dalej >

09 listopada 2018

Komunikat w sprawie zatwierdzonych przez Prezesa URE wymogów ogólnego stosowania do kodeksu sieci NC RfG

Na podstawie art. 7 ust. 1 i ust. 4 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (zw. „NC RfG”), po rozpatrzeniu wniosku innogy Stoen Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z dnia 14 maja 2018 r. o zatwierdzenie wymogów ogólnego...

Czytaj dalej >

09 listopada 2018

Projekt nowej Karty aktualizacji IRiESD

Uprzejmie informujemy, że innogy Stoen Operator Sp. z o.o. planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

Czytaj dalej >