/  Aktualności

05 kwietnia 2019

Zmiana Taryfy dla dystrybucji energii elektrycznej innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,
pragniemy poinformować o nowych stawkach dla dystrybucji energii elektrycznej na rok 2019 dla Klientów zasilanych z sieci innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

Czytaj dalej >

02 kwietnia 2019

Nowe procedury w zakresie przyłączania jednostek wytwórczych do sieci elektroenergetycznej - spotkanie informacyjne

W kwietniu zaczną obowiązywać zapisy kodeksu sieci NC RfG, zawierające wymogi dotyczące przyłączania nowych jednostek wytwórczych do sieci przesyłowych i dystrybucyjnych. Spotkanie informacyjne w tej sprawie odbędzie się 17  kwietnia 2019 roku w  siedzibie Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Będzie to kolejne wydarzenie z cyklu spotkań otwartych i konsultacji dotyczących kodeksu sieci NC RfG.

Czytaj dalej >

08 marca 2019

Raport OSD z konsultacji treści Karty aktualizacji nr 20/B/11/2019

Uprzejmie informujemy, że w dniu 4 marca 2019 r. do Urzędu Regulacji Energetyki została przekazana przez innogy Stoen Operator Sp. z .o.o. Karta aktualizacji nr 20/B11/2019 wraz z raportem z konsultacji.

Czytaj dalej >

28 lutego 2019

Komunikat innogy Stoen Operator Sp. z o.o. dotyczący incydentu związanego z ochroną danych osobowych

innogy Stoen Operator Sp. z o.o., jako administrator danych osobowych, w związku z obowiązkami wynikającymi z tzw. rozporządzenia RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)), niniejszym przekazuje szczegółowe informacje o incydencie (naruszeniu ochrony danych osobowych), w ramach którego nastąpiło nieumyślne ujawnienie danych osobowych naszych Klientów podmiotom trzecim.

Czytaj dalej >

06 lutego 2019

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził Taryfę dla dystrybucji energii elektrycznej innogy Stoen Operator w części dotyczącej stawek opłaty przejściowej, stawki opłaty OZE i stawki opłaty kogeneracyjnej

innogy Stoen Operator informuje, iż na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 stycznia 2019 r. nr DRE.WRE.4211.67.8.2018.2019.AKo, zatwierdzającej zmianę Taryfy dla dystrybucji energii elektrycznej innogy Stoen Operator Sp. z o.o. w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. obowiązują nowe stawki opłat za usługi dystrybucji w zakresie opłaty przejściowej i opłaty OZE.

Czytaj dalej >

17 stycznia 2019

Projekt nowej Karty aktualizacji IRiESD

Uprzejmie informujemy, że innogy Stoen Operator Sp. z o.o. planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

Czytaj dalej >