/  Aktualności

29 marca 2018

Rynek mocy – obowiązek certyfikacji ogólnej

Szanowni Państwo, informujemy, że przyjęta 8 grudnia 2017 r. ustawa o rynku mocy nakłada na właścicieli jednostek fizycznych wytwórczych o mocy osiągalnej brutto wynoszącej co najmniej 2 MW, mogących wprowadzać energię do sieci, obowiązek corocznego przystąpienia do certyfikacji ogólnej. Brak realizacji ustawowego obowiązku może skutkować nałożeniem przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki kary w wysokości do 5% przychodów danego podmiotu w poprzednim roku podatkowym.

Czytaj dalej >

27 marca 2018

Komunikat w zakresie rynku mocy dotyczący OSDn

Szanowni Państwo, przypominamy, że na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (dalej: ustawa), Operator Systemu Dystrybucyjnego (dalej: OSD) zobowiązany jest do współpracy z Operatorem Systemu Przesyłowego (dalej: OSP) w procesie certyfikacji, w  sposób i w terminach określonych 
w regulaminie rynku mocy (dalej: regulamin).

Czytaj dalej >

07 marca 2018

Informacja o aktualizacji IRiESD dotyczącej OZE

Zrzeszonych w PTPiREE pięciu Operatorów Systemów Dystrybucyjnych zakończyło właśnie proces konsultacji Karty aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnych (KA IRiESD) dotyczącej OZE.

Czytaj dalej >

02 marca 2018

Projekt nowej Karty aktualizacji IRiESD

Uprzejmie informujemy, że innogy Stoen Operator Sp. z o.o. planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

Czytaj dalej >

06 lutego 2018

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził zmianę Taryfy dla dystrybucji innogy Stoen Operator na 2018 rok

Szanowni Państwo, 24 stycznia 2018 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził zmianę Taryfy dla dystrybucji energii elektrycznej innogy Stoen Operator Sp. z o.o. na rok 2018.

Czytaj dalej >

06 lutego 2018

Projekt nowej Karty aktualizacji IRiESD

Uprzejmie informujemy, że innogy Stoen Operator Sp. z o.o. planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

Czytaj dalej >