/  Aktualności

30 listopada 2012

Raport OSD z konsultacji treści karty aktualizacji nr 2/2012

Karta Aktualizacji Nr 2/2012 (PDF | 0,2 MB)Raport z konsultacji dotyczącej Karty Aktualizacji Nr 2/2012 (PDF | 0,2 MB)

Czytaj dalej >

09 listopada 2012

Projekt karty aktualizacji

Projekt karty aktualizacji Nr 2/2012 (PDF | 0,2 MB)Przedmiot zmian: zmiana rozdziału "B. Procedura powiadamiania o zawartych umowach sprzedaży energii elektrycznej” oraz rozdziału "F. Procedury zmiany sprzedawcy”Prosimy o zapoznanie się z przedłożoną do konsultacji Kartą Aktualizacji Nr 2/2012 oraz o zgłaszanie (na załączonym formularzu (DOC | 48 KB)) ewentualnych uwag i propozycji zmian do przedmiotowego projektu do dnia 25.11.2012 r.Uwagi...

Czytaj dalej >

03 sierpnia 2012

Komunikat RWE Stoen Operator nr 02/2012 z dnia 03.08.2012 roku

W związku ze wdrożeniem systemu Skome/UR, w którym udostępniane są wszystkie dane pomiarowe dla sprzedawców energii funkcjonujących na terenie RWE Stoen Operator, podjęliśmy decyzję o zaprzestaniu z dniem 1 września 2012 roku udostępniania danych pomiarowych poprzez system SZS/UR.Wyłącznie udostępniania danych pomiarowych w SZS/UR związane jest z uruchomieniem elektronicznego zgłaszania wniosków zmiany sprzedawcy i związaną z tym gruntowną przebudową systemu.W przypadku, braku...

Czytaj dalej >

03 lipca 2012

RWE Stoen Operator kończy 1 etap projektu koncepcji wdrożenia nowego systemu SCADA

Dziękujemy wszystkim firmom, które nadesłały prezentacje, a także umożliwiły zapoznanie się ze swoimi rozwiązaniami.

Czytaj dalej >

18 maja 2012

Nowe urządzenia mobilne usprawniają pracę

Dzięki wdrożonemu w RWE Stoen Operator innowacyjnemu projektowi wyeliminowany został papierowy obieg informacji, wzrosła szybkość ich wymiany i aktualizacji, a co za tym idzie, szybkość oraz jakość obsługi klientów.

Czytaj dalej >

08 maja 2012

Zatwierdzenie Karty aktualizacji nr 1/2012 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej - Bilansowanie

Terminem wejścia w życie zmian zawartych w ww. Karcie aktualizacji będzie dzień 1 czerwca 2012 r.Karta aktualizacji nr 01/2012 (PDF | 1,1 MB)

Czytaj dalej >