/  Aktualności

31 grudnia 2019

Karta aktualizacji IRiESD nr 21/P/7/2019

zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.10.2019.ŁW z dnia 16 grudnia 2019 r., została zatwierdzona Karta aktualizacji nr 21/P/7/2019 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej na terenie innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

Czytaj dalej >

30 grudnia 2019

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził Taryfę dla dystrybucji innogy Stoen Operator Sp. z o.o. na 2020 rok

Szanowni Państwo,

17 grudnia 2019 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził Taryfę dla dystrybucji energii elektrycznej innogy Stoen Operator Sp. z o.o. na rok 2020.

Czytaj dalej >

12 grudnia 2019

Nowe Standardy wymiany informacji innogy Stoen Operator Sp. z o.o. obowiązujące od 1 lutego 2020 r.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisami pkt D.1.9. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej innogy Stoen Operator Sp. z o.o., na naszej stronie internetowej pod adresem:   http://innogystoenoperator.pl/pl/strona/przedsiebiorstwa-obrotu-energia została udostępniona zaktualizowana wersja dokumentu Standardy wymiany informacji (wersja 1.8).

Czytaj dalej >

29 listopada 2019

Raport OSD z konsultacji treści Karty aktualizacji nr 21/P/7/2019

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 listopada 2019 r. do Urzędu Regulacji Energetyki została przekazana przez innogy Stoen Operator Sp. z .o.o. Karta aktualizacji nr 21/P/7/2019 wraz z raportem z konsultacji.

Czytaj dalej >

06 listopada 2019

Projekt nowej karty aktualizacji IRiESD

Uprzejmie informujemy, że innogy Stoen Operator Sp. z o.o. planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej innogy Stoen Operator.

Czytaj dalej >

08 października 2019

Porozumienie o energetycznej współpracy

Warszawa i innogy Stoen Operator podpisały porozumienie o współpracy w zakresie realizacji inwestycji energetycznych na terenie miasta. Partnerzy planują również akcje edukacyjne dotyczące odnawialnych źródeł energii, rozwoju sektora elektromobilności i rozwiązań z obszaru smart city.

Czytaj dalej >