/  Aktualności

06 listopada 2019

Projekt nowej karty aktualizacji IRiESD

Uprzejmie informujemy, że innogy Stoen Operator Sp. z o.o. planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej innogy Stoen Operator.

Czytaj dalej >

08 października 2019

Porozumienie o energetycznej współpracy

Warszawa i innogy Stoen Operator podpisały porozumienie o współpracy w zakresie realizacji inwestycji energetycznych na terenie miasta. Partnerzy planują również akcje edukacyjne dotyczące odnawialnych źródeł energii, rozwoju sektora elektromobilności i rozwiązań z obszaru smart city.

Czytaj dalej >

09 września 2019

Informacja o Kodeksie sieci dotyczącym przyłączenia modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego oraz systemów HVDC

Informujemy, że w zakładce http://innogystoenoperator.pl/pl/kodeksy-sieci-i-rynkowe zostały zamieszczone dokumenty i procedury Kodeksu sieci HVDC dotyczącego modułów wytwarzania podłączonych do systemów wysokiego napięcia prądu stałego i systemów wysokiego napięcia prądu stałego.

Czytaj dalej >

28 sierpnia 2019

Karta aktualizacji IRiESD nr 17/B/9/2018

Zgodnie decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.4.2019.WŁ z dnia 23 sierpnia 2019 r. została zatwierdzona Karta aktualizacji nr 17/B/9/2018 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej na terenie innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

Czytaj dalej >

30 lipca 2019

innogy Stoen Operator realizuje projekt SMART Grid finansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Firma innogy Stoen Operator uruchomiła projekt montażu urządzeń do poprawy detekcji uszkodzeń w sieci SN

Czytaj dalej >

30 lipca 2019

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej

innogy Stoen Operator Sp. z o.o. informuje, że Prezes Regulacji Energetyki, decyzją - znak DRE.WOSE.481.1.6.2019.MF zatwierdził plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii eklektycznej, na okres od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Czytaj dalej >