/  Aktualności

17 lutego 2020

innogy Stoen Operator inwestuje w smart grid

innogy Stoen Operator inwestuje w rozbudowę inteligentnej sieć elektroenergetycznej

Czytaj dalej >

28 stycznia 2020

Zbiór wymagań technicznych dla modułów wytwarzania energii typu A

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 27.04.2019 r. wymagań, wynikających z Kodeksu sieci dotyczącego wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (Kodeks Sieci RfG), wprowadzonego Rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14.04.2016 roku, innogy Stoen Operator przedstawia dokument będący zbiorem wymagań technicznych wynikających z ww. rozporządzenia...

Czytaj dalej >

31 grudnia 2019

Karta aktualizacji IRiESD nr 21/P/7/2019

zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.10.2019.ŁW z dnia 16 grudnia 2019 r., została zatwierdzona Karta aktualizacji nr 21/P/7/2019 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej na terenie innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

Czytaj dalej >

30 grudnia 2019

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził Taryfę dla dystrybucji innogy Stoen Operator Sp. z o.o. na 2020 rok

Szanowni Państwo,

17 grudnia 2019 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził Taryfę dla dystrybucji energii elektrycznej innogy Stoen Operator Sp. z o.o. na rok 2020.

Czytaj dalej >

12 grudnia 2019

Nowe Standardy wymiany informacji innogy Stoen Operator Sp. z o.o. obowiązujące od 1 lutego 2020 r.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisami pkt D.1.9. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej innogy Stoen Operator Sp. z o.o., na naszej stronie internetowej pod adresem:   http://innogystoenoperator.pl/pl/strona/przedsiebiorstwa-obrotu-energia została udostępniona zaktualizowana wersja dokumentu Standardy wymiany informacji (wersja 1.8).

Czytaj dalej >

29 listopada 2019

Raport OSD z konsultacji treści Karty aktualizacji nr 21/P/7/2019

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 listopada 2019 r. do Urzędu Regulacji Energetyki została przekazana przez innogy Stoen Operator Sp. z .o.o. Karta aktualizacji nr 21/P/7/2019 wraz z raportem z konsultacji.

Czytaj dalej >