/  Aktualności

30 maja 2019

innogy Stoen Operator i Urząd m.st. Warszawy wyznaczają wspólne cele dla miasta

innogy Stoen Operator i Urząd miasta stołecznego Warszawy umacniają współpracę na rzecz usprawnienia realizacji inwestycji związanych z siecią elektroenergetyczną w Warszawie.

Czytaj dalej >

26 kwietnia 2019

Informacja o Kodeksach Sieci NC RfG

W związku z wejściem w życie od 27.04.2019 r. stosowania wymogów Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 roku, ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG) informujemy, że w zakładce Partnerzy / Kodeksy sieci i rynkowe zostały zamieszczone dokumenty i procedury dotyczące przyłączania jednostek wytwórczych do sieci zgodnie z powyższym rozporządzeniem.

Czytaj dalej >

25 kwietnia 2019

Karta aktualizacji IRiESD nr 15/B/8/2018

zgodnie decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.21.2018.PSt z dnia 18 kwietnia 2019 r. została zatwierdzona Karta aktualizacji nr 15/B/8/2018 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej na terenie innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
 

Czytaj dalej >

05 kwietnia 2019

Zmiana Taryfy dla dystrybucji energii elektrycznej innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,
pragniemy poinformować o nowych stawkach dla dystrybucji energii elektrycznej na rok 2019 dla Klientów zasilanych z sieci innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

Czytaj dalej >

02 kwietnia 2019

Nowe procedury w zakresie przyłączania jednostek wytwórczych do sieci elektroenergetycznej - spotkanie informacyjne

W kwietniu zaczną obowiązywać zapisy kodeksu sieci NC RfG, zawierające wymogi dotyczące przyłączania nowych jednostek wytwórczych do sieci przesyłowych i dystrybucyjnych. Spotkanie informacyjne w tej sprawie odbędzie się 17  kwietnia 2019 roku w  siedzibie Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Będzie to kolejne wydarzenie z cyklu spotkań otwartych i konsultacji dotyczących kodeksu sieci NC RfG.

Czytaj dalej >

08 marca 2019

Raport OSD z konsultacji treści Karty aktualizacji nr 20/B/11/2019

Uprzejmie informujemy, że w dniu 4 marca 2019 r. do Urzędu Regulacji Energetyki została przekazana przez innogy Stoen Operator Sp. z .o.o. Karta aktualizacji nr 20/B11/2019 wraz z raportem z konsultacji.

Czytaj dalej >