/  Aktualności  /  Zmiana Taryfy dla dystrybucji energii elektrycznej innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

2017.02.10

Zmiana Taryfy dla dystrybucji energii elektrycznej innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować o nowych stawkach dla dystrybucji energii elektrycznej na rok 2017 dla Klientów zasilanych z sieci innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

Stawki opłaty przejściowej, stawki jakościowe oraz stawka opłaty OZE, zostały zatwierdzone decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WPR.4211.3.8.2016.JSz z dnia 16 grudnia 2016 r. i obowiązują od 1 stycznia 2017 roku.

Pozostała część Taryfy dla dystrybucji energii elektrycznej innogy Stoen Operator Sp. z o.o. na rok 2017 została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WPR.4211.3.13.2016.JSz z dnia 29 grudnia 2016 r. i obowiązuje od 12 lutego 2017 roku.

Tekst jednolity Taryfy dla dystrybucji energii elektrycznej innogy Stoen Operator Sp. z o.o. na rok 2017 dostępny jest na stronie http://www.innogystoenoperator.pl/web/cms/pl/1639898/o-innogy-stoen-operator/taryfa/ oraz w Biurze Obsługi Klientów – Dystrybucja przy ulicy Roentgena 7 w Warszawie.