/  Aktualności  /  Stawki opłaty przejściowej, stawki jakościowe oraz stawki opłaty OZE obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

2016.12.23

Stawki opłaty przejściowej, stawki jakościowe oraz stawki opłaty OZE obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Szanowni Państwo,

od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. obowiązują nowe stawki opłaty przejściowej, stawki jakościowe oraz stawki opłaty OZE, na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 grudnia 2016 r. nr DRE.WPR.4211.3.8.2016.JSz, zatwierdzającej Taryfę dla dystrybucji energii elektrycznej innogy Stoen Operator Sp. z o.o. w części dotyczącej tych stawek.

 W pozostałym zakresie obowiązuje Taryfa dla dystrybucji energii elektrycznej na rok 2016.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: http://www.innogystoenoperator.pl/web/cms/pl/1639898/o-innogy-stoen-operator/taryfa/