/  Aktualności  /  Projekty nowych kart aktualizacji IRiESD

2015.07.03

Projekty nowych kart aktualizacji IRiESD

Uprzejmie informujemy, że RWE Stoen Operator Sp. z o.o. planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej RWE Stoen Operator. Zmiany IRiESD wynikają z potrzeby wdrożenia w Polsce jednolitego modelu wymiany informacji i standardów komunikatów dla obszaru detalicznego rynku energii elektrycznej, poprzez uruchomienie Centralnego Systemu Wymiany Informacji na detalicznym rynku energii elektrycznej (CSWI). Uruchomienie CSWI ma także znaczenie ze względu na rosnącą skalę realizowanych przez OSD procesów w obszarze obsługi rynku detalicznego, takich jak np.: zmiany sprzedawcy, procesy anulowania przesłanych zgłoszeń umów sprzedaży przez sprzedawców i odbiorców, udostępnianie danych pomiarowych i rozliczeniowych, obsługa reklamacji, realizacja zgłaszanych przez sprzedawców wniosków o wstrzymanie dostarczania energii itd. CSWI obejmie procesy wymiany informacji pomiędzy operatorami systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych (OSD), sprzedawcami energii elektrycznej (sprzedawcy) oraz podmiotami odpowiedzialnymi za bilansowanie handlowe (POB).

Jednocześnie przedmiotowa karta zawiera zmiany wynikające z objęcia Generalną Umową Dystrybucji dla usługi kompleksowej również odbiorców przyłączonych do sieci o napięciu znamionowym do 1 kV o mocy umownej nie większej niż 40 kW, nie będącymi przedsiębiorstwem świadczącym usługi dystrybucji oraz wynikające z ujednolicenia procesów związanych m.in. z procedurami reklamacji i procedurami sprzedaży rezerwowej.

Prosimy o zapoznanie się z przedłożoną do konsultacji Kartą Aktualizacji Nr 6/B/4/2015 oraz o zgłaszanie na załączonym formularzu ewentualnych uwag i propozycji zmian do przedmiotowego projektu do dnia 24.07.2015 r.

więcej >>