/  Aktualności  /  Projekt nowej Karty aktualizacji IRiESD

2017.03.16

Projekt nowej Karty aktualizacji IRiESD

Uprzejmie informujemy, że innogy Stoen Operator Sp. z o.o. planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

Tym samym, zgodnie z procedurą określoną w Ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (z późniejszymi zmianami) art. 9g ust 2, przedstawiamy Państwu projekt Karty aktualizacji IRiESD (plik w formacie PDF).

Zmiany zawarte w niniejszej Karcie aktualizacji nr 12/B/6/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (KA IRiESD), wynikają ze zmian IRiESP zatwierdzonych decyzją Prezesa URE z dnia 28.02.2017 r. (Karta aktualizacji IRiESP nr CB/17/2017).

Prosimy o zapoznanie się z przedłożoną do konsultacji Kartą aktualizacji nr 12/B/6/2017 oraz o zgłaszanie ewentualnych uwag i propozycji zmian do przedmiotowego projektu do dnia 30 marca 2017 roku.

Uwagi oraz propozycje zmian prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: iriesd@innogy.com lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny, korzystając z załączonego formularza.

Dokumenty do pobrania

Projekt Karty aktualizacji nr 12-B-6-2017
[plik PDF 0.13 MB] Pobierz >
Formularz zgłoszenia uwag do Karty nr 12-B-6-2017
[plik DOC 0.05 MB] Pobierz >