Aktualizacja z dnia 21.05.2021 r. - od 24 maja zmniejszamy ograniczenia pracy Biura Obsługi Klientów - Dystrybucja. Więcej informacji tutaj.
AKTUALIZACJA Z DNIA 1.03.2021 r. - do odwołania ograniczamy prace sieciowe w terenie a przed kontaktem bezpośrednim prosimy o informację na temat Państwa stanu zdrowia. Więcej informacji tutaj.

 /  Aktualności  /  Projekt nowej Karty aktualizacji IRiESD

2020.09.07

Projekt nowej Karty aktualizacji IRiESD

Uprzejmie informujemy, że innogy Stoen Operator Sp. z o.o. planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

Przedstawione w niniejszej Karcie aktualizacji zmiany zapisów Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej („IRiESD”) obejmują dostosowanie IRiESD do zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej („IRiESP”), wprowadzone Kartą aktualizacji nr CK/12/2020 IRiESP – Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci, zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki („URE”) z dnia 24 lipca 2020 r., znak: DRR.WRE.4320.4.2020.ŁW.

Prosimy o zapoznanie się z przedłożoną do konsultacji Kartą aktualizacji nr 24/K/1/2020 oraz o zgłaszanie na załączonym formularzu ewentualnych uwag i propozycji zmian do przedmiotowego projektu do dnia 21.09.2020 r. włącznie.

Uwagi oraz propozycje zmian prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: iriesd@innogy.com lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny.

Dokumenty do pobrania

Karta aktualizacji IRiESD 24/K/1/2020
[plik PDF 0.19 MB] Pobierz >
Formularz zgłoszenia uwag do karty nr 24/K/1/2020
[plik DOC 0.06 MB] Pobierz >