AKTUALIZACJA z 4.06.2020 r. - od 8 czerwca zmniejszamy ograniczenia pracy Biura Obsługi Klientów - Dystrybucja. Więcej informacji tutaj.
AKTUALIZACJA Z DNIA 25.05 - do odwołania ograniczamy prace sieciowe w terenie a przed kontaktem bezpośrednim prosimy o informację na temat Państwa stanu zdrowia. Więcej informacji tutaj.

 /  Aktualności  /  Projekt nowej Karty aktualizacji IRiESD

2018.06.28

Projekt nowej Karty aktualizacji IRiESD

Uprzejmie informujemy, że innogy Stoen Operator Sp. z o.o. planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej innogy Stoen Operator. 

Przedstawione w niniejszej Karcie aktualizacji zmiany zapisów IRiESD wynikają z zapisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2017r., poz. 1148 ze zmianami). Zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne art. 9g) oraz ww. ustawy o odnawialnych źródłach energii, uzupełniono Załącznik nr 1, w zakresie wymagań technicznych dla mikroinstalacji. Ponadto dostosowano zapisy do wymagań najnowszych norm polskich.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że proces konsultacji będzie trwał 4 tygodnie (zamiast minimalnych 2 tygodni wynikających z ustawy Prawo energetyczne), a w trakcie trwania konsultacji zostaną zorganizowane przez PTPiREE warsztaty dla użytkowników systemu, w trakcie których zostaną omówione planowane zmiany IRiESD.

Prosimy o zapoznanie się z przedłożoną do konsultacji Kartą aktualizacji nr 15/B/8/2018 oraz o zgłaszanie ewentualnych uwag i propozycji zmian do przedmiotowego projektu do dnia 26 lipca 2018 roku. 

Uwagi oraz propozycje zmian prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: iriesd@innogy.com lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny, korzystając z załączonego formularza.

Dokumenty do pobrania

Projekt Karty aktualizacji nr 15/B/8/2018
[plik PDF 0.35 MB] Pobierz >
Formularz zgłoszenia uwag do Karty nr 15/B/8/2018
[plik PDF 0.04 MB] Pobierz >