AKTUALIZACJA z 4.06.2020 r. - od 8 czerwca zmniejszamy ograniczenia pracy Biura Obsługi Klientów - Dystrybucja. Więcej informacji tutaj.
AKTUALIZACJA Z DNIA 25.05 - do odwołania ograniczamy prace sieciowe w terenie a przed kontaktem bezpośrednim prosimy o informację na temat Państwa stanu zdrowia. Więcej informacji tutaj.

 /  Aktualności  /  Projekt nowej Karty aktualizacji IRiESD

2018.05.09

Projekt nowej Karty aktualizacji IRiESD

Uprzejmie informujemy, że innogy Stoen Operator Sp. z o.o. planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

Planowane zmiany IRiESD są efektem rozmów prowadzonych przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej oraz Towarzystwo Obrotu Energią i Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji. Zmiany mają za zadanie w szczególności doprecyzowanie dotychczasowych zapisów IRiESD.
Jednocześnie zwracamy uwagę, że proces konsultacji będzie trwał 4 tygodnie (zamiast minimalnych 2 tygodni wynikających z ustawy Prawo energetyczne), a w trakcie trwania konsultacji zostaną zorganizowane przez PTPiREE warsztaty dla użytkowników systemu, w trakcie których zostaną omówione planowane zmiany IRiESD.

Prosimy o zapoznanie się z przedłożoną do konsultacji Kartą aktualizacji nr 17/B/9/2018 oraz o zgłaszanie ewentualnych uwag i propozycji zmian do przedmiotowego projektu do dnia 6 czerwca 2018 roku.

Uwagi oraz propozycje zmian prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: iriesd@innogy.com lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny, korzystając z załączonego formularza.

Dokumenty do pobrania

Formularz zgłoszenia uwag do karty nr 17/B/9/2018
[plik DOC 0.05 MB] Pobierz >
Projekt karty aktualizacji IRiESD nr 17/B/9/2018
[plik PDF 0.17 MB] Pobierz >