Od 13.03.2020 r. do odwołania ograniczamy pracę Biura Obsługi Klientów-Dystrybucja innogy Stoen Operator. Więcej informacji tutaj.
Do odwołania ograniczamy prace sieciowe w terenie a przed kontaktem bezpośrednim prosimy o informację na temat Państwa stanu zdrowia. Więcej informacji tutaj.

 /  Aktualności  /  Projekt nowej Karty aktualizacji IRiESD

2018.03.02

Projekt nowej Karty aktualizacji IRiESD

Uprzejmie informujemy, że innogy Stoen Operator Sp. z o.o. planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

Planowane zmiany dotyczą następującego rozdziału części IRiESD pt. Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami systemowymi:
G. Zasady wyznaczania, przydzielania i weryfikacji standardowych profili zużycia”.

Prosimy o zapoznanie się z przedłożoną do konsultacji Kartą aktualizacji nr 16/P/5/2018 oraz o zgłaszanie ewentualnych uwag i propozycji zmian do przedmiotowego projektu do dnia 16 marca 2018 roku.

Uwagi oraz propozycje zmian prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: iriesd@innogy.com lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny, korzystając z załączonego formularza.

Dokumenty do pobrania

Projekt Karty aktualizacji nr 16/P/5/2018
[plik PDF 0.32 MB] Pobierz >
Formularz zgłoszenia uwag do Karty nr 16/P/5/2018
[plik DOC 0.05 MB] Pobierz >