/  Aktualności  /  Projekt nowej Karty aktualizacji IRiESD

2018.02.06

Projekt nowej Karty aktualizacji IRiESD

Uprzejmie informujemy, że innogy Stoen Operator Sp. z o.o. planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

Tym samym, zgodnie z procedurą określoną w Ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (z późniejszymi zmianami) art. 9g ust 2, przedstawiamy Państwu projekt Karty aktualizacji IRiESD (plik w formacie PDF).

Zmiany zawarte w niniejszej Karcie aktualizacji nr 15/B/8/2018 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, wynikają z zapisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2017r., poz. 1148 ze zmianami).

Prosimy o zapoznanie się z przedłożoną do konsultacji Kartą aktualizacji nr 15/B/8/2018 oraz o zgłaszanie ewentualnych uwag i propozycji zmian do przedmiotowego projektu do dnia 20 lutego 2018 roku. 

Uwagi oraz propozycje zmian prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: iriesd@innogy.com lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny, korzystając z załączonego formularza:

Dokumenty do pobrania

Projekt Karty aktualizacji nr 15/B/8/2018
[plik PDF 0.34 MB] Pobierz >
Formularz zgłoszenia uwag do Karty nr 15/B/8/2018
[plik DOC 0.05 MB] Pobierz >