/  Aktualności  /  Projekt nowej Karty aktualizacji IRiESD

2017.11.09

Projekt nowej Karty aktualizacji IRiESD

Uprzejmie informujemy, że innogy Stoen Operator Sp. z o.o. planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

Planowane zmiany dotyczą rozdziału: G. Zasady wyznaczania, przydzielania i weryfikacji standardowych profili zużycia w części IRiESD pt. Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami systemowymi.

Prosimy o zapoznanie się z przedłożoną do konsultacji Kartą aktualizacji nr 13/P/4/2017 oraz o zgłaszanie ewentualnych uwag i propozycji zmian do przedmiotowego projektu do dnia 23.11.2017 r.

Uwagi oraz propozycje zmian prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: iriesd@innogy.com lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny, korzystając z załączonego formularza.

Dokumenty do pobrania

Projekt Karty aktualizacji nr 13-P-4-2017
[plik PDF 1.42 MB] Pobierz >
Formularz zgłoszenia uwag do Karty nr 13-P-4-2017
[plik DOC 0.05 MB] Pobierz >