/  Aktualności  /  Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził zmianę Taryfy dla dystrybucji innogy Stoen Operator na 2018 rok

2018.03.31

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził zmianę Taryfy dla dystrybucji innogy Stoen Operator na 2018 rok

Szanowni Państwo,

5 marca 2018 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził zmianę Taryfy dla dystrybucji energii elektrycznej innogy Stoen Operator Sp. z o.o. na rok 2018.

Decyzja opublikowana została w Biuletynie Branżowym URE – Energia elektryczna nr 35 (2470) z dnia 5 marca 2018 roku.

Zmiana Taryfy wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2018 r. i zostaje wprowadzona do stosowania w rozliczeniach z Odbiorcami w okresie od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

Informacje o zatwierdzonej zmianie Taryfy dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej URE pod adresem www.bip.ure.gov.pl.
Więcej informacji znajdą Państwo również w zakładce Taryfy.