AKTUALIZACJA z 4.06.2020 r. - od 8 czerwca zmniejszamy ograniczenia pracy Biura Obsługi Klientów - Dystrybucja. Więcej informacji tutaj.
AKTUALIZACJA Z DNIA 25.05 - do odwołania ograniczamy prace sieciowe w terenie a przed kontaktem bezpośrednim prosimy o informację na temat Państwa stanu zdrowia. Więcej informacji tutaj.

 /  Aktualności  /  Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził Taryfę dla dystrybucji innogy Stoen Operator Sp. z o.o. na 2020 rok

2019.12.30

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził Taryfę dla dystrybucji innogy Stoen Operator Sp. z o.o. na 2020 rok

Szanowni Państwo,

17 grudnia 2019 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził Taryfę dla dystrybucji energii elektrycznej innogy Stoen Operator Sp. z o.o. na rok 2020.

Decyzja opublikowana została w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Energia elektryczna Nr 304 (2939) z 17 grudnia 2019 roku.

Taryfa zatwierdzona została na okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem wydanym na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz.U. z 2019 r. poz. 42. z późn. zm), stawka opłaty kogeneracyjnej w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wynosi 1,39 zł/MWh netto.

Informacje o zatwierdzonej Taryfie dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej URE pod adresem www.bip.ure.gov.pl

Tekst jednolity Taryfy znajdą Państwo tutaj.

Dokumenty do pobrania

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.93.6.2019.AKo z 17 grudnia 2019 r. wraz z tekstem zatwierdzonej Taryfy
[plik PDF 2.27 MB] Pobierz >