/  Aktualności  /  Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził Taryfę dla dystrybucji energii elektrycznej innogy Stoen Operator w części dotyczącej stawek opłaty przejściowej, stawki opłaty OZE i stawki opłaty kogeneracyjnej

2019.02.06

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził Taryfę dla dystrybucji energii elektrycznej innogy Stoen Operator w części dotyczącej stawek opłaty przejściowej, stawki opłaty OZE i stawki opłaty kogeneracyjnej

innogy Stoen Operator informuje, iż na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 stycznia 2019 r. nr DRE.WRE.4211.67.8.2018.2019.AKo, zatwierdzającej zmianę Taryfy dla dystrybucji energii elektrycznej innogy Stoen Operator Sp. z o.o. w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. obowiązują nowe stawki opłat za usługi dystrybucji w zakresie opłaty przejściowej i opłaty OZE.

Powyższa decyzja została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Energia Elektryczna nr 10 (2645) z dnia 14 stycznia 2019 r. i jest dostępna na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej URE pod adresem www.bip.ure.gov.pl

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 stycznia 2019 r. nr DRE.WRE.4211.67.11.2018.2019.AKo wprowadzona została nowa stawka opłaty za świadczone usługi dystrybucji (opłata kogeneracyjna), która związana jest z wejściem w życie nowej ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 42).

Opłata, o której mowa powyżej stosowana jest w rozliczeniach za świadczone usługi dystrybucji od dnia 25 stycznia 2019 r.

Powyższa decyzja została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Energia Elektryczna nr 13 (2648) z dnia 25 stycznia 2019 r. i jest dostępna na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej URE pod adresem www.bip.ure.gov.pl

Informujemy, iż pozostałe stawki i opłaty Taryfy dla dystrybucji energii elektrycznej innogy Stoen Operator Sp. z o.o. pozostają w niezmienionej wysokości.

Więcej informacji znajdą Państwo również w zakładce Taryfy.