AKTUALIZACJA z dnia 27.10.2020 r. - od 29.10.2020 r. do odwołania ograniczamy pracę Biura Obsługi Klientów - Dystrybucja. Więcej informacji tutaj.
AKTUALIZACJA Z DNIA 25.05 - do odwołania ograniczamy prace sieciowe w terenie a przed kontaktem bezpośrednim prosimy o informację na temat Państwa stanu zdrowia. Więcej informacji tutaj.

 /  Aktualności  /  Ograniczenia prac przy sieci oraz obowiązek informowania o zagrożeniu

2020.05.25

Ograniczenia prac przy sieci oraz obowiązek informowania o zagrożeniu

W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce, w trosce o Państwa bezpieczeństwo, innogy Stoen Operator sp. z o.o. wdrożyła specjalne procedury dotyczące wykonywania prac przy układach pomiarowych naszych Klientów, prac eksploatacyjnych i inwestycji na sieci dystrybucyjnej oraz procedury dotyczące kontaktów bezpośrednich z naszymi pracownikami.

Ograniczenie prac

Obecnie dokonujemy odczytów liczników oraz wykonujemy innego rodzaju prace przy układach pomiarowych tylko jeśli można je zrealizować w sposób bezpieczny dla zdrowia naszych Klientów oraz pracowników. Nie realizujemy prac wymagających wejścia do lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem zleceń dotyczących mikroinstalacji, zwiększenia mocy umownej, reklamacji oraz przypadków awaryjnych, które są realizowane przy zachowaniu podwyższonych środków bezpieczeństwa.

W przypadku realizacji pracy wewnątrz lokalu prosimy o jego przewietrzenie bezpośrednio przed wizytą naszego pracownika, zachowanie bezpiecznego, przynajmniej 2-metrowego odstępu oraz zakrycie nosa i ust.
 
Prace eksploatacyjne i inwestycyjne skutkujące przerwą w dostawie energii elektrycznej do Klientów zostały również ograniczone. Są one realizowane w sytuacjach uzasadnionych, z uwzględnieniem podwyższonych środków bezpieczeństwa.
 
Obowiązek informowania o zagrożeniu

W przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego prosimy naszych Klientów i Kontrahentów o informację o ich stanie zdrowia oraz o ewentualnej kwarantannie przed planowanym kontaktem. Prosimy również o samodzielne poinformowanie nas o zmianie stanu zdrowia lub kwarantannie jeśli wystąpią w ciągu 14 dniu po kontakcie z nami. Jeśli nie mogą się Państwo zobowiązać do takiego informowania, prosimy o przełożenie bezpośredniego kontaktu z nami na przyszłość.

Jest to niezbędne ze względu na bezpieczeństwo naszych pracowników i partnerów.
 
Zachęcamy do zdalnego kontaktu z naszym call-center lub poprzez inne zdalne kanały komunikacji, które znajdziecie Państwo pod poniższym linkiem, w celu indywidualnego ustalenia zasad bezpiecznej pracy przed kontaktem bezpośrednim.
 
https://www.innogystoenoperator.pl/pl/aktualnosc/informacja-o-ograniczeniu-pracy-biura-obslugi-klientow-dystrybucja-innogy-stoen-operator-sp-z-o-o-przy-ul-rudzkiej-18
 
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.