/  Aktualności  /  Nowa wersja Standardów wymiany informacji obowiązująca od 31.07.2017 r.

2017.04.21

Nowa wersja Standardów wymiany informacji obowiązująca od 31.07.2017 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisami pkt D.1.9. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej innogy Stoen Operator, na naszej stronie internetowej pod adresem:   http://www.innogystoenoperator.pl/web/cms/pl/1734730/partnerzy/system-zmiany-sprzedawcy/  została udostępniona zaktualizowana wersja dokumentu Standardy wymiany informacji (wersja 1.6).

Modyfikacja dokumentu podyktowana jest aktualizacją wymagalności parametrów w powiadomieniu o zawarciu z URD umowy kompleksowej oraz wprowadzeniem nowego, obligatoryjnego parametru w procesie aktualizacji danych („wnioskowanego terminu zmiany”). Dokonane zostały również korekty o charakterze edycyjnym, w tym zmiana nazwy naszej spółki.

W związku z powyższym, prosimy o zapoznanie się z nowymi Standardami wymiany informacji oraz stosowanie ich od dnia 31 lipca 2017 r. Do tej daty obowiązuje dotychczasowa wersja dokumentu (wersja 1.5), którą również znajdą Państwo na naszej stronie internetowej.