AKTUALIZACJA z 4.06.2020 r. - od 8 czerwca zmniejszamy ograniczenia pracy Biura Obsługi Klientów - Dystrybucja. Więcej informacji tutaj.
AKTUALIZACJA Z DNIA 25.05 - do odwołania ograniczamy prace sieciowe w terenie a przed kontaktem bezpośrednim prosimy o informację na temat Państwa stanu zdrowia. Więcej informacji tutaj.

 /  Aktualności  /  Konsultacje społeczne Karty aktualizacji IRiESD dotyczącej Odnawialnych Źródeł Energii

2018.06.28

Konsultacje społeczne Karty aktualizacji IRiESD dotyczącej Odnawialnych Źródeł Energii

Zrzeszonych w PTPiREE pięciu operatorów systemów dystrybucyjnych tj. Enea Operator Sp. z o.o., ENERGA-OPERATOR SA, PGE Dystrybucja SA, innogy Stoen Operator Sp. z o.o. oraz TAURON Dystrybucja SA, rozpoczyna proces konsultacji społecznych Karty Aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnych (KA IRiESD) dotyczącej Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). Projekty KA IRiESD zostały wystawione na stronach internetowych każdego z OSD. Zaproponowane zmiany IRiESD wynikają z zapisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Ponadto zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne art. 9g) oraz ww. ustawy o odnawialnych źródłach energii, uzupełniono Załącznik nr 1 IRiESD, w zakresie wymagań technicznych dla mikroinstalacji. Ponadto dostosowano zapisy do wymagań najnowszych norm polskich dotyczących urządzeń wytwórczych.

Karty Aktualizacji IRiESD oraz ich proces konsultacji społecznych zostały przygotowane i będą przeprowadzone zgodnie z art. 9g Ustawy Prawo energetyczne. W trakcie trwania procesu konsultacji społecznych KA IRiESD, zostanie zorganizowane seminarium dla uczestników rynku poświęcone omówieniu zmian zawartych w Karcie.

W związku z powyższym zapraszamy do udziału w ww. seminarium poświęconym omówieniu zmian zawartym w KA IRiESD dotyczącej OZE, które odbędzie się w dniu 9 lipca 2018r. w Warszawie w siedzibie NOT ul. Czackiego 3/5, sala „C”. Program czasowy seminarium przedstawia się następująco:

  • godz. 11.00 - otwarcie seminarium
  • godz. 11.10 - prezentacja zmian IRiESD
  • godz. 12.45 - przerwa
  • godz. 13.15 - pytania do przedstawionych zmian IRiESD
  • godz. 14.00 - zakończenie seminarium

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium prosimy o przesłanie zgłoszenia zawierającego imię i nazwisko oraz nazwę firmy na adres nowinska@ptpiree.pl – zgłoszenia prosimy przesyłać najpóźniej do dnia 5 lipca 2018r. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, w seminarium mogą wziąć udział maksymalnie dwie osoby z jednej firmy.