/  Aktualności  /  Komunikat w sprawie zatwierdzonych przez Prezesa URE wymogów ogólnego stosowania do kodeksu sieci NC RfG

2018.11.09

Komunikat w sprawie zatwierdzonych przez Prezesa URE wymogów ogólnego stosowania do kodeksu sieci NC RfG

Na podstawie art. 7 ust. 1 i ust. 4 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (zw. „NC RfG”), po rozpatrzeniu wniosku innogy Stoen Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z dnia 14 maja 2018 r. o zatwierdzenie wymogów ogólnego stosowania dla przyłączania jednostek wytwórczych do sieci, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRE.WOSE.7128.123.2.2018.MDę z dnia 25 października 2018 r. zatwierdził wymogi ogólnego stosowania dla przyłączania jednostek wytwórczych do sieci określone w dokumencie zatytułowanym: „Propozycja OSD wymogów ogólnego stosowania wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r.

Dokumenty do pobrania

Decyzja Prezesa URE nr DRE.WOSE.7128.123.2.2018.MDę z dnia 25 października 2018 r.
[plik PDF 2.43 MB] Pobierz >
Zatwierdzone wymogi ogólnego stosowania do NC RfG
[plik PDF 5.64 MB] Pobierz >