Aktualizacja z dnia 21.05.2021 r. - od 24 maja zmniejszamy ograniczenia pracy Biura Obsługi Klientów - Dystrybucja. Więcej informacji tutaj.
AKTUALIZACJA Z DNIA 1.03.2021 r. - do odwołania ograniczamy prace sieciowe w terenie a przed kontaktem bezpośrednim prosimy o informację na temat Państwa stanu zdrowia. Więcej informacji tutaj.

 /  Aktualności  /  Komunikat dotyczący postanowień kodeku sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG) – ETAP II

2021.08.02

Komunikat dotyczący postanowień kodeku sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG) – ETAP II

Informujemy, iż na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej został opublikowany wykaz urządzeń (falowników), które zostały pozytywnie zweryfikowane przez Operatorów Systemów Dystrybucyjnych będących członkami PTPiREE, w zakresie posiadania odpowiednich certyfikatów sprzętu w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych - http://ptpiree.pl/opracowania/kodeksy-sieci/wykaz-certyfikatow

Wykaz zawiera spis urządzeń, które zostały pozytywnie zweryfikowane na podstawie wymagań określonych w dokumencie „Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych opracowanego zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (kodeks NC RfG)”, który reguluje zasady wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania do sieci OSD i OSP zrzeszonych w PTPiREE.

Wykaz będzie podlegał ciągłej aktualizacji, w zależności od uzyskania pozytywnej weryfikacji przez kolejne urządzenia.

Zachęcamy również wszystkich producentów oraz dystrybutorów falowników do złożenia dokumentów umożliwiających umieszczenie urządzeń w przywołanym wykazie – szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie: http://ptpiree.pl/opracowania/kodeksy-sieci