/  Aktualności  /  Karta aktualizacji nr 13/P/4/2017

2017.12.29

Karta aktualizacji nr 13/P/4/2017

Szanowni Państwo, zgodnie decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.11.2017.PSt z dnia 22 grudnia 2017 r., została zatwierdzona Karta aktualizacji nr 13/P/4/2017 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej na terenie innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

Niniejsza Karta aktualizacji IRiESD obejmuje zmiany rozdziału G IRiESD o tytule: „Zasady wyznaczania, przydzielania i weryfikacji standardowych profili zużycia”, w tym aktualizację standardowych profili zużycia energii elektrycznej dla odbiorców przyłączonych bezpośrednio do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV oraz mocy umownej nie większej niż 40 kW na 2018 rok.

Zgodnie z powyższą decyzją Karta aktualizacji nr 13/P/4/2017 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązywać będzie od 1 stycznia 2018 roku.

Dokumenty do pobrania

Karta aktualizacji IRiESD nr 13-P-4-2017
[plik PDF 8.17 MB] Pobierz >