/  Aktualności  /  Karta aktualizacji IRiESD nr 8/P/2/2015

2015.12.04

Karta aktualizacji IRiESD nr 8/P/2/2015

Szanowni Państwo,

Zgodnie decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR-4321-12(2)/2015/MKo4 z dnia 27 listopada 2015 r. została zatwierdzona karta aktualizacji nr 8/P/2/2015 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej na terenie RWE Stoen Operator Sp. z o.o.

Niniejsza karta aktualizacji zmienia dotychczasowe profile standardowe oraz wyjątki zawarte w kalendarzu na 2016 r.

Zgodnie z powyższą decyzją powyższa karta aktualizacji do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązywać będzie od 1 stycznia 2016 r.

Karta aktualizacji IRiESD nr 8/P/2/2015